Livestock vessels

Livestock vessels chuyên chở động vật sống. Đặc điểm đặc biệt của chúng là khu vực cho động vật ăn. Thậm chí có những con tàu với những khu vui chơi cho gia súc ngoài trời, mặc dù chúng chủ yếu được nhốt kín trong hầm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.