Liner Service

Liner Service (bắt nguồn từ “Line Voyages”) hay dịch vụ tàu chuyên tuyến (hay tàu chợ) là dịch vụ vận tải đường biển với tuyến và lịch trình cố định với thời gian và danh sách các cảng ghé qua được công bố trước. Liner service thường đáp ứng đúng lịch trình trừ trường hợp bất khả kháng do tự nhiên hoặc do con người gây ra.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.