International Tonnage Certificate

International Tonnage Certificate (Giấy chứng nhận dung tải quốc tế): là giấy chứng nhận do một cơ quan của Chính phủ cấp cho chủ tàu chứng nhận con tàu có dung tích toàn phần và dung tích tịnh được xác định tuân theo Công ước quốc tế về đo dung tích tàu biển. Tàu buôn hoạt động trên các tuyến đường quốc tế phải có giấy chứng nhận dung tải quốc tế

Giấy chứng nhận dung tải tàu được dùng làm cơ sở để tính thuế cảng và các chi phí có liên quan, ngoại trừ thuế kênh đào Suez và Panama được tính theo số đo dung tải tàu theo quy tắc riêng của các con kênh này

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.