Import license

Import license: giấy phép nhập khẩu

Giấy phép nhập khẩu là một văn bản liên quan đến một hàng hóa nào đó đạt tiêu chuẩn có thể nhập khẩu theo nhiều con đường và các phương tiện vận chuyển khác nhau về Việt Nam hay không

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.