HS

HS là viết tắt của Harmonized System với tên đầy đủ là Harmonized Commodity Description and Coding System (Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa) được tổ chức hải quan thế giới WCO tạo ra.

Có thể hiểu nôm na Mã HS là một thứ ngôn ngữ chung của ngành xuất nhập khẩu toàn cầu, nhìn vào mã HS ta có thể biết hàng hóa là gì

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.