Gross weight

Gross weight (GW): là khối lượng thực tế, hay còn gọi là cân nặng thực tế của hàng hóa, được dùng để đo đạc cân nặng của lô hàng hóa.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.