Gross Register Tonnage

Dung tích đăng ký toàn phần (Gross Register Tonnage – GRT) là thể tích (dung tích) các khoang trống khép kín trên tàu bao gồm khoang chứa hàng, khoang chứa nước, buồng máy, phòng ăn, ở, sinh hoạt của sĩ quan, thuỷ thủ …

Dung tích đăng ký toàn phần dùng để thống kê lực lượng tàu buôn của từng nước và thế giới và dùng làm cơ sở cho biên chế sĩ quan, thủy thủ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.