GRI

GRI là viết tắt của General Rate Increase (Tạm dịch: Phụ phí tăng giá chung).

Đây là phụ phí đánh thêm vào giá cước trên tất cả hoặc một số tuyến vận chuyển cụ thể trong một thời gian nhất định, thường vào những đợt cao điểm. (khoảng thời gian trước Giáng sinh đến sau Tết 1 vài tháng)

Mức phí GRI thường rơi vào khoảng 1000 USD/cont

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.