Giấy chứng nhận quốc tịch tàu

Giấy chứng nhận quốc tịch tàu do Nhà nước (hoặc Bộ Giao thông vận tải đại diện cho Nhà nước) cấp, trong đó ghi rõ tên tàu, số hiệu riêng cho từng con tàu.

Theo quy định, tàu đăng ký nước nào thì do nước đó chịu trách nhiệm và phải treo cờ nước đăng ký

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.