GHS

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) hay Hệ thống hài hoà toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hoá chất,

GHS là hệ thống toàn cầu được xây đựng và thừa nhận bởi Liên hiệp Quốc  thay thế cho các hệ thống phân loại và ghi nhãn hoá chất khác nhau giữa các quốc gia nhằm mục đích thống nhất phù hợp trên phạm vi toàn cầu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.