Freight ton

Freight ton là đơn vị dùng làm cơ sở áp dụng đơn giá cước, thường là một tấn (1.000 kg) hoặc một mét khối. Người vận chuyển, hãng vận tải thu cước vận chuyển hàng hóa trên cơ sỏ trọng lượng (tấn) hoặc khối lượng tùy theo mức nào cao hơn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.