Freight Prepaid

Freight Prepaid: Cước phí trả trước

Là cước được trả trước tại cảng xếp, thường là khi mua bán hàng hóa theo điều kiện C hay D.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.