Freight Market

Freight Market hay Thị trường thuê tàu hay thị trường vận tải biển là hệ thống các mối quan hệ kinh tế – xã hội trong lĩnh vực vận tải đường biển đối với một loại hàng hoá và khu vực địa lí nhất định.

Thị trường thuê tàu là nơi tiến hành mua bán sản phẩm vận tải đường biển, nơi tiến hành quan hệ cung cầu về sản phẩm vận tải đường biển, lợi ích của chủ tàu và chủ hàng, từ đó hình thành nên giá cước thuê tàu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.