Forklift truck

Trong xuất nhập khẩu, Forklift Truck hay xe nâng forklift là loại xe (có động cơ) tích hợp thiết bị nâng phía trước để nâng hạ, xếp và di chuyển hàng hóa trong khoảng cách ngắn

Forklift Truck thường được dùng tại các nhà kho, CFS, xí nghiệp, nhà xưởng, để xử lý các khối hàng có khối lượng trung bình, pallet…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.