FMC

FMC hay US FMC (US Federal Maritime Commission) là Ủy ban Hàng hải Liên bang Hoa Kỳ

Cơ quan này có chức năng điều chỉnh việc vận chuyển và thương mại bằng đường biển giữa các thực thể kinh tế tại Hoa Kỳ và các quốc gia nước ngoài.

Được thành lập vào năm 1961, Ủy ban Hàng hải Liên bang chịu trách nhiệm giám sát và cấp phép cho tất cả các hoạt động kinh doanh vận tải biển và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến các công ty, tập đoàn tại Hoa Kỳ hoặc các mối quan tâm.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.