Flag of Convenience

Tàu treo cờ phương tiện (Flag of Convenience): là tàu của nước này nhưng đăng ký tại nước khác và treo cờ của nước đó.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.