Export Trading Company

Export Trading Company – Công ty thương mại xuất khẩu là một công ty độc lập cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các công ty tham gia vào xuất khẩu. Các dịch vụ gồm nhập kho, vận chuyển, bảo hiểm và đại diện thanh toán cho khách hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.