Export license

Export license: giấy phép xuất khẩu

Giấy phép xuất khẩu là một văn bản liên quan đến một hàng hóa nào đó đạt tiêu chuẩn có thể xuất khẩu theo nhiều con đường và các phương tiện vận chuyển khác nhau sang các nước khác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.