Export Incentives

Export Incentives – Khuyến khích xuất khẩu là chính sách liên quan đến luật, tiền tệ hoặc thuế được thiết kế để khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu một số loại hàng hóa hoặc dịch vụ.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.