EORI

EORI (Economic Operators Registration and Identification number) là mã số doanh nghiệp, tương tự mã số thuế của Việt Nam). Đây là cách Liên minh Châu Âu (EU) xác định các thực thể kinh doanh trong toàn khu vực một cách chính xác nhất.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.