Description of Goods

Description of Goods hay mô tả hàng hóa là bản mô tả chi tiết thông tin hàng hóa vận chuyển. Description of Goods thường xuất hiện trong các giấy tờ như vận đơn….

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.