Deadweight Cargo

Trọng tài tịnh của tàu (Deadweight Cargo) là trọng lượng hàng hoá thương mại mà tàu có thể chở được. Trọng tải tịnh của tàu chính là bằng trọng tải toàn phần trừ đi trọng lượng của nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, đồ dự trữ và phụ tùng trên tàu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.