Contract of Carriage

Contract of Carriage hay hợp đồng vận tải làợp đồng do một người, gọi là Người chuyên chở, nhận chở cho một người khác, gọi là Người thuê chở, một số hàng hoá và/hoặc người từ một nơi này đến một nơi khác bằng những phương tiện nhất định và được Người thuê chở trả một số tiền cước nhất định.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.