Class of Ship

Giấy chứng nhận cấp hạng (Class of Ship).

Tàu biển có dung tích đăng ký từ 100 GRT trở lên khi đóng phải có sự giám sát của một cơ quan đăng kiểm được thừa nhận. Cơ quan này sẽ đề ra các quy tắc, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn để xếp hạng các loại tàu bằng thép với máy chính, máy phụ, các máy móc thiết bị tương ứng.

Sau khi tàu được đóng xong và chạy thử thành công, cơ quan đăng kiểm có liên quan sẽ cấp giấy chứng nhận cấp hạng. Giấy chứng nhận cấp hạng nói rõ khả năng đi biển (Seaworthiness) của tàu, tức là tàu có độ bền, chắc, khoẻ, kín nước và có thể vận chuyển an toàn hàng hoá hay không.

Các cơ quan đăng kiểm nổi tiếng và có uy tín trên thế giới là: Lloyd‟s Register of Shipping, London; American Bureau of Shipping, New York, Bureau Varitas, Paris; Norske Veritas, Oslo; Germanischer Lloyd, Berlin; Regstro Italiano, Rome…

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.