Charterer

Charterer là người/cá nhân/tổ chức ký kết hợp đồng với người chuyên chở để thuê phương tiện vận chuyển hàng hoá theo chuyến (thường là bao trọn)

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.