Capesize

Capesize: các tàu lớn hơn PanamaxSuezmax, không thể đi qua Kênh đào Panama hoặc Kênh đào Suez và phải đi qua Mũi Hảo Vọng và Mũi Sừng (Cape of Good Hope and Cape Horn) – trọng tải trên 150.000 DWT
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.