Bulk Carrier

Tàu chở hàng khô có khối lượng lớn (Bulk Carrier) hay tàu hàng rời là những hàng ở thể rắn không có bao bì như: than, quặng, ngũ cốc, bô xít, phốt phát, phân bón… thường được chở bằng loại tàu riêng.

Loại tàu này thường là tàu một boong, nhiều hầm, trọng tải lớn, được trang bị cả máy bơm, hút hàng rời, tốc độ chậm

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.