Bulk Cargo

Bulk Cargo: Hàng rời

Hàng rời là loại hàng hóa được vận chuyển với số lượng lớn mà không cần đóng gói, như: than đá, quặng, phân bón… Tìm hiểu thêm về các loại hàng trong vận tải biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.