Booking Shipping Space

Booking Shipping Space (Thuê tàu chợ): là việc chủ hàng liên hệ với chủ tàu hoặc đại lí của chủ tàu yêu cầu dành chỗ trên tàu để chuyên chở hàng hóa từ cảng này đến cảng khác.

Khi thuê tàu chợ, chủ hàng không được tự do thoả thuận điều kiện, điều khoản chuyên chở mà phải tuân thủ các điều kiện in sẵn của vận đơn đường biển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.