Barratry

Barratry hoặc Malicious Acts hay Hành động phi pháp là những manh động, hành động manh tâm của thuyền trưởng và các thủy thủ trên tàu gây ra tổn thất, thiệt hại cho hàng hóa trên tàu hoặc phương tiện vận tải biển, có hại cho chủ tàu hoặc người thuê tàu. Những hành động này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ tàu hoặc hàng hóa.

Hành động phi pháp trong bảo hiểm vận tải quốc tế không bao gồm những sai lầm về cách xét đoán, giải quyết vấn đề hay những sai lầm do bất cẩn thông thường gây ra.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.