Assembly

Assembly là việc đóng (hợp nhất) nhiều những món hàng nhỏ thành các khối lớn hơn khối để thuận tiện cho việc vận chuyển.

Một số ví dụ có thể sử dụng đó là đóng hàng vào pallet để vận chuyển.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.