Apron

Thềm bến (Apron) \à khu vực bề mặt cầu tàu sát liền với bến tàu, có chiều rộng 20-30m, phù hợp với chiều ngang thân để giàn cầu khung hay loại công cụ khác. Thềm bến được xây dựng chắc chắn trên mặt thềm có trải nhựa hay láng xi măng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.