anchor

Neo tàu (anchor) là một công cụ hàng hải gồm có mỏ neo và dây xích dùng để giữ tàu thuyền ở một vị trí nhất định.

Khi thả neo, mỏ neo sẽ găm vào đáy biển và  kềm chế lực di động giúp tàu thuyền không bị dòng nước hoặc sóng xô đẩy di dịch đến vị trí khác.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.