AIS-base station

AIS-base station là trạm thông tin đặt trên trên đất liền có nhiệm vụ nhận tin nhắn do tàu đang hoạt động trên biển gửi đến.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.