Airfreight

Airfreight có thể được hiểu theo hai nghĩa

  • Việc vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
  • Giá cước vận chuyển của một lô hàng bằng đường hàng không mà khách hàng phải trả cho người vận chuyển

Air Freight là một trong những phương thức vận tải quan trọng nhất trong thương mại quốc tế và đặc biệt phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Mặc dù chỉ vận chuyển khoảng 1% tổng khối lượng hàng hoá trong thương mại quốc tế nhưng đối với các mặt hàng quí hiếm, giá trị cao, mau hỏng, thư từ, điện tín, tài liệu, sách báo, hàng thời vụ, hàng khẩn cấp … thì vận tải hàng không luôn đứng ở vị trí hàng đầu.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.