Airfreight handling fees

Airfreight handling fees là tổng hợp các chi phí phát sinh cho việc xếp / dỡ hàng hóa từ máy bay.

Hàng hóa được xử lý tại khu vực quy định thuộc sân bay. Tại đây các pallet hàng không được đóng hoặc dỡ hàng

Sau đó thì:

  • Khi nhập khẩu, hàng hóa được chia cho các đại lý vận tải hàng không khác nhau để phân phối tiếp.
  • Khi xuất khẩu, hàng hóa được thu gom từ các đại lý vận tải hàng không khác nhau.
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.