Air cargo

Air cargo là hàng hóa được / sẽ được vận chuyển qua đường hàng không.
Air cargo có thể được vận chuyển bởi máy bay dân dụng (chở khách) hoặc máy bay chuyên chở hàng hóa (charter)
This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.