Aids to navigation

Aids to navigation là thuật ngữ hàng hải chỉ các vật thể nhân tạo để bổ sung các mốc tự nhiên chỉ vùng biển an toàn và không an toàn.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.