AEO

Doanh nghiệp ưu tiên (Authorized Economic Operator) viết tắt là AEO

Doanh nghiệp ưu tiên là doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cơ quan hải quan công nhận là doanh nghiệp ưu tiên.

Các doanh nghiệp ưu tiên sẽ nhận được khá nhiều ưu đãi về thuế quan, phân luồng,….

Doanh nghiệp ưu tiên gồm ba loại:

1. Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu, nhập khẩu tất cả các mặt hàng, loại hình xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Doanh nghiệp được ưu tiên trong xuất khẩu hàng hóa là nông sản, thủy sản, dệt may, da giày và nhập khẩu hàng hóa là nguyên phụ liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu nêu trên.

3. Doanh nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao theo qui định của Luật Công nghệ cao được ưu tiên trong nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất; xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao.

Ngoài Việt Nam, trên thế giới còn có nhiều quốc gia cũng ứng dụng loại hình doanh nghiệp ưu tiên khác nhau chẳng hạn như Liên minh châu âu – EU

Điều kiện trở thành  AOE là khác nhau tùy theo quy dịnh của mỗi quốc gia

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.