Bộ Giao Thông Vận Tải công bố 11 cảng cạn Việt Nam

Bộ Giao Thông Vận Tải công bố 11 cảng cạn Việt Nam

Cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1 vừa được Bộ Giao Thông Vận Tải (GTVT) công nhận là cảng cạn Việt Nam. Theo đó Danh mục cảng cạn Việt Nam nâng lên con số 11 bao gồm

 • Cảng cạn (ICD) Hải Linh (Phú Thọ)
 • Cảng cạn Km 3+4 Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
 • Cảng cạn Tân Cảng Hải Phòng
 • Cảng cạn Đình Vũ – Quảng Bình
 • Cảng cạn Hoàng Thành
 • Cảng cạn Long Biên
 • Cảng cạn Tân Cảng Hà Nam
 • Cảng cạn Phúc Lộc – Ninh Bình
 • Cảng cạn Tân Cảng Nhơn Trạch
 • Cảng cạn Tân Cảng Quế Võ
 • Cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1

Khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2017/NĐ-CP quy định: cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tải gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không, cảng thủy nội địa, ga đường sắt, cửa khẩu đường bộ, đồng thời có chức năng là cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Như vậy, so với Quyết định số 584 ngày 9/5/2022, danh mục mới theo Quyết định số 506 đã bổ sung cảng cạn Tân Cảng Long Bình giai đoạn 1.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải VN có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn và các quy định của pháp luật có liên quan.

ICD Tân Cảng – Long Bình do Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình là chủ đầu tư, có tổng diện tích giai đoạn 1 là 24,8ha.

Cảng cạn hiện có diện tích khai thác 105ha, gồm 30 kho hàng, tổng diện tích gần 500.000m2 được xây dựng theo tiêu chuẩn cao, thực hiện nhiều chức năng khác nhau như kho ngoại quan, kho nội địa, kho CFS (kho chuyên dùng để lưu trữ hàng lẻ xuất nhập khẩu), kho phân phối, kho mát, kho lạnh, kho hóa chất nguy hiểm và các loại kho được thiết kế riêng biệt theo nhu cầu của khách hàng.

Bộ GTVT yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các trách nhiệm và quyền hạn của doanh nghiệp khai thác cảng theo quy định tại Nghị định số 38/2017 của Chính phủ và quy định của pháp luật có liên quan.

Trong đó, chỉ tổ chức khai thác cảng cạn khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục theo quy định và đúng mục đích, phù hợp với các giai đoạn đầu tư, bảo đảm an toàn, an ninh, phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, chủ đầu tư có trách nhiệm khai thác, bảo trì các công trình, hạng mục theo đúng mặt bằng, diện tích giai đoạn 1 đã được công bố và các quy định hiện hành. Mọi trường hợp cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng công trình phải báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Báo Giao Thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.