Roll-on/roll-off ship (ro‑ro)

Roll-on/roll-off (ro‑ro) là phương thức vận chuyển hàng hóa đường biển sử dụng tàu có đường dốc cho phép các phương tiện có bánh được xếp và dỡ hàng mà không cần cẩu. Roll-on/roll-off ship là loại tàu chuyên dụng nào được thiết kế để chở hàng ro-ro.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.