Dự án Vận chuyển thiết bị cho nhà máy nhiệt điện tại Geogia

Vận chuyển từ Phà Rừng – cảng Hải Phòng, Việt Nam – Cảng Poti, Geogia

Từ lâu, Logistics được ví như “vũ khí bí mật”  giúp giảm chi phí nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với Nguyên Đăng Việt Nam, thành công của các đối tác khách hàng chính là thành công của chúng tôi.

Dự án THIẾT BỊ LẮP ĐẶT CHO NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN TẠI GEORGIA minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ và nguồn lực mạnh mẽ của Nguyên Đăng Việt Nam với đối tác Hyundai Engineering. Dự án diễn ra và hoàn thành vào tháng 8 năm 2018 với quy trình chuyên nghiệp và nhanh chóng, đúng tiến độ đề ra.