Dự án BFI PROJECT, BRUNEI – Nguyên Đăng Việt Nam fowarding