Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất là một mặt hàng ngày càng được nhập khẩu với khối lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất không ngừng tăng của đất nước. Vậy nhập khẩu hóa chất có khó không? Làm sao để biết hóa chất muốn nhập khẩu không nằm trong danh sách cấm? Câu trả lời nằm trong bài viết này của Nguyên Đăng Việt Nam.

Hóa chất là gì? Có được nhập khẩu hóa chất không?

Hóa chất là gì?

Khái niệm về Hóa chất được đề cập trong luật Hóa chất 2018 như sau:

Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.

Trong đó:

Chất là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi.

Hỗn hợp chất là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.

Có được nhập khẩu hóa chất không?

Tùy vào loại hóa chất mà mức độ nguy hiểm và khả năng ảnh hưởng tới con người và môi trường xung quanh là khác nhau. Vì đặc điểm này, hóa chất đã được luật hóa và được kiểm soát chặt chẽ bằng rất nhiều loại văn bản pháp lý khác nhau.

Khi nhập khẩu hóa chất, bạn cần tìm hiểu thật kỹ về loại hóa chất mình muốn nhập khẩu và các qui định liên quan đến nó.

Để xác định mặt hàng của bạn có bị cấm nhập khẩu hay không, bạn cần tìm hiểu tên và thành phần hóa học của hóa chất nhập khẩu. Từ những dữ liệu này, bạn có thể biết hóa chất này có được phép nhập khẩu hay không, và nếu được nhập khẩu thì nó thuộc nhóm nhập khẩu có điều kiện hay có thể nhập như hàng hóa thông thường.

Vậy chúng ta lấy những dữ liệu đó từ đâu? Chẳng nhẽ lại nghiên cứu THÀNH PHẦN HÓA CHẤT?

Không! Việc lấy thông tin về mặt hàng hóa chất nhập khẩu có thể dựa vào MSDS (Material Safety Data Sheet) hay Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất do nhà sản xuất cung cấp. MSDS ngoài việc cung cấp các thông tin và mức độ nguy hiểm của loại hóa chất còn cung cấp mã CAS của hóa chất đó nữa

Mã CAS là một dãy số tương ứng và duy nhất với một loại hóa chất được quy định bởi Chemical Abstracts Service – tên một bộ phận thuộc hiệp hội hóa học Hoa Kỳ.

Khi biết rõ CAS của sản phẩm, ta hoàn toàn có thể tra cứu xem sản phẩm đó nằm trong diện nào dưới đây:

 • Cấm nhập khẩu
 • Nhập khẩu có điều kiện
 • Nhập khẩu bình thường

Việc tra cứu có thể thực hiện qua các văn bản sau

 1. Luật hóa chất 2018
 2. Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/11/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất.
 3. Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất
 4. Công văn số 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP do Cục Hóa chất ban hành

MỘT SỐ GỌI Ý TRA CỨU

 • Hóa chất cấm nhập khẩu: phụ lục III của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Nếu việc nhập khẩu để phục vụ các nhu cầu đặc biệt như nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quốc phòng an ninh,..v.v thì cần xin phép của các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: O-Etyl S-2- diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat, 2- Cloroetylchlorometylsulfit,…
 • Hóa chất bị hạn chế nhập khẩu: phụ lục II của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Để nhập khẩu các hóa chất này cần xin phép Bộ Công thương. Ví dụ: Nicotin, Cadimi Sulfua, …
 • Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp: phụ lục I của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Axetonitril (Metyl xyanua), Adiponitril, …
 • Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Acrolein, Acrylonitril, …
 • Hóa chất phải khai báo: Phụ lục V Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Amon hydro diflorua, Axetaldehyt, …

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Đối với những mặt hàng nằm trong phụ lục III nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì các mặt hàng này bị CẤM NHẬP KHẨU. Nếu hóa chất của bạn nằm ngoài danh sách này thì xảy ra các trường hợp sau:

Hóa chất tiền chất công nghiệp

Nếu hóa chất của bạn là các tiền chất nhóm 1 và nhóm 2 được nêu rõ trong Phụ lục I – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì bạn phải xin giấy phép nhập khẩu hóa chất.
Các chất hay gặp nhất trong các lô hàng nhập khẩu Nguyên Đăng đã từng làm: axit HCL, Toluen, Ethylene, Acetone…

Hồ Sơ xin giấy phép Nhập khẩu hóa chất tại Bộ Công Thương

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 9 Điều 12 về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Nghị định 113/2017/NĐ-CP
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu
 • Invoice, packing list, hợp đồng mua bán, Bill of Lading,
 • Phiếu an toàn hóa chất.

Thời gian cấp phép: 1-3 ngày làm việc

Tiền chất công nghiệp nhóm 1

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Mã số HS

Mã số CAS

Công thức hóa học

785. 1 – phenyl – 2 -propanon 1 – phenyl – 2 -propanone 29143100 103-79-7 C9H10O
786. Axetic anhydrit Acetic anhydride 29152400 108-24-7 C4H6O3
787. Axít anthranilic Anthranilic acid 29224300 118-92-3 C7H7NO2
788. Axít lysergic Lysergic acid 29396300 82-58-6 C16H16N2O2
789. Axít phenyl axetic Phenylacetic acid 29163400 103-82-2 C8H8O2
790. Axít N – axetyl anthranilic N – acetylanthranilic acid 29242300 89-52-1 C9H9NO3
791. Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN) Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 29269000 4468-48-8 C10H9NO
792. Gamma-butyro lacton (GBL) Gamma-butyro lactone (GBL) 29322050 96-48-0 C4H6O2
793. Isosafrol Isosafrole 29329100 120-58-1 C10H10O2
794. Piperonal Piperonal 29329300 120-57-0 C8H6O3
795. Piperonyl metyl keton Piperonyl methyl ketone 29329200 4676-39-5 C6H5C10H10O3
796. Safrol Safrole 29329400 94-59-7 C10H10O2
797. Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, Isosafrol Essential oil or any mixture containing Safrole, Isosafrole
Tiền chất công nghiệp nhóm 2
798. Axít axetic Acetic acid 29152100 64-19-7 C2H4O2
799. Axít clohydric Hydrochloric acid 28061000 7647-01-0 HCl
800. Axít formic Formic Acid 29151100 64-18-6 CH2O2
801. Axít sunfuric Sulfuric acid 2807.00.00 7664-93-9 H2SO4
802. Axít tartaric Tartaric acid 2918.12.00 526-83-0 C4H6O6
803. Axeton Acetone 29141100 67-64-1 C3H6O
804. Axetyl clorit Acetyl chloride 29159070 75-36-5 CH3COCl
805. Amoni format Ammonium formate 29151200 540-69-2 HCO2NH4
806. Benzaldehyt Benzaldehyde 29122100 100-52-7 C7H6O
807. Benzyl xyanid Benzyl cyanide 29269095 140-29-4 C8H7N
808. Diethylamin Diethylamine 29211950 109-89-7 C4H11N
809. Dietyl ete Diethyl ether 29091100 60-29-7 C4H10O
810. Etylen diaxetat Ethylene diacetate 29153900 111-55-7 C6H10O4
811. Formamit Formamide 29241900 75-12-7 CH3NO
812. Kali permanganat Potassium permanganate 28416100 7722-64-7 KMnO4
813. Metyl etyl keton Methyl ethyl ketone 29141200 78-93-3 C4H8O
814. Methylamin Methylamine 29211100 74-89-5 CH5N
815. Nitroethan Nitroethane 290420.00 79-24-3 C2H5NO2
816. Piperidin Piperidine 29333290 110-89-4 C5H11N
817. Toluen Toluene 29023000 108-88-3 C7H8
819. Thionyl cloric Thionyl chloride 28121095 7719-09-7 SOCl2

Hóa chất cần phải khai báo

Danh mục các hóa chất cần khai báo thuộc PHỤ LỤC V :DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

STTTên tiếng ViệtTên tiếng AnhMã HSMã CASCông thức hóa học
1Amon hydro difloruaAmmonium hydrogen difluoride282619001341-49-7NH4HF2
2AxetaldehytAcetaldehyde2912120075-07-0C2H4O
3AxetonitrilAcetonitrile2926900075-05-8C2H3N
4Axetyl metyl cacbinolAcethyl methyl carbinol29144000513-86-0C4H8O2
5AxetylenAcetylene2901291074-86-2C2H2
6AcephatAcephate2930909030560-19-1C4H10NO3PS
7AcetochlorAcetochlor2924299034256-82-1C14H20ClNO2
8AcroleinAcrolein29121990107-02-8C3H4O
9AcrylamitAcryl amide2924190079-06-1C3H5NO
10Acrylo nitrilAcrylo nitrile29261000107-13-1C3H3N
11Acryloyl cloritAcryloyl chloride29161900814-68-6C3H3ClO
12AdiponitrilAdiponitrile29269000111-69-3C6H8N2
13AlachlorAlachlor2924299015972-60-8C14H20ClNO2
14AldicarbAldicarb29309090116-06-3C7H14N2O2S
15AldrinAldrin29038200309-00-2C12H8Cl6
16Ankan, C10-13, clo (Short Chain Chlorinated Paraffins)Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)38249085535-84-8---
17Allyl axetatAllyl acetate29153990591-87-7C5H8O2
18Allyl bromuaAllyl bromide29033990106-95-6C3H5Br
19Allyl clo fomatAllyl chloro formate291590902937-50-0C4H5O2Cl
20Allyl etyl eteAllyl ethyl ether29091900557-31-3C5H10O
21Allyl glycidyl eteAllyl glycidyl ether29109000106-92-3C6H10O2
22Allyl isothiocynatAllyl isothiocyanate2930909057-06-7C4H5NS
23Allyl aminAllyl amine29211900107-11-9C3H7N
24Allyl triclo silanAllyl trichloro silane29319090107-37-9C3H5Cl3Si
25Alpha-hexaclo xyclohexanAlpha-hexachloro cyclohexane29038100319-84-6C6H6Cl6
26Alpha-metyl benzanolAlpha-methyl benzyl alcohol2906290013323-81-4C8H10O
27Alpha-metyl valeraldehitAlpha-methyl valeraldehyde29121990123-15-9C6H12o
28Alpha-naphthyl thioureaAlpha-naphthyl thiourea2930909086-88-4C11H10N2S
29Alpha-phenyl acetoaceto nitril3-Oxo-2-phenyl butane nitrile292690004468-48-8C10H9ON
30Alpha-PinenAlpha-pinene2902190080-56-8C10H16
31Amiăng trắngasbestos chysotile2524900012001-29-5Mg3(Si2O5)(OH)4
322-Amino-4-clo phenol2-Amino-4- chlorophenol2922290095-85-2C6H6ONCl
33AminocarbAminocarb292429902032-59-9C11H16O2N2
34Aminopyridin3 - Aminopyridine; 4 -Aminopyridine; 2-Aminopyridine29333990462-08-8;C5H6N2
504-24-5;
504-29-0
35AmitrazAmitraz2925290033089-61-1C19H23N3
36Amoiac (anhydrous)Ammonia (anhydrous)281410007664-41-7NH3
37Amon sunfuaAmmonium sulfide2830909012135-76-1(NH4)2S
38Amoni percloratAmmonium perchlorate282990907790-98-9NH4ClO4
39Amoni persunphatAmmonium persulfate283340007727-54-0H8N2O8S2
40Amyl axetatAmyl acetate29153990628-63-7C7H14O2
41Amyl butyratAmyl butyrate29156000106-27-4C9H18O2
42Amyl clon-Amyl chloride29031990543-59-9C5H11Cl
43Amyl formatAmyl formate29151300638-49-3C7N5Cl3
44Amyl mercaptanAmyl mercaptan29309090110-66-7C5H12S
45Amyl nitrat1-Pentyl nitrate292090901002-16-0C5H11O3N
29209090
46Amyl nitritAmyl nitrite29209090110-46-3C5H11O2N
47Amyl triclo silanAmyl trichloro silane29319090107-72-2C5H11Cl3Si
48AnabasineAnabasine29399990494-52-0C10H14N2
49Anilin hydrocloritAniline hydrocloride29214100142-04-1C6H8NCl
29214100
50AnisidinAnisidin29222900536-90-3C7H9ON
51Anisol (metoxy benzen)Anisole (methoxy benzene)29093000100-66-3C7H8O
52Anlyl cloruaAllyl chloride29032900107-05-1C3H5Cl
53AnthraquinonAnthraquinone2914610084-65-1C14H8O2
54Antimony cloruaAntimony trichloride2827399010025-91-9SbCl3
55Antimony pentacloruaAntimony pentachloride282739907647-18-9SbCl5
56Antimony pentafloruaAntimony pentafluoride282619907783-70-2SbF5
57Antimony hydrilAntimony hydril285000007803-52-3H3Sb
58ArgonArgon280421007440-37-1Ar
59Asen và các hợp chất của asenArsenic and arsenic compounds--------
60AxetaldehitAcetadehyde2912120075-07-0C2H4O
61Axetaldehit oximAcetaldehyde oxime29280090107-29-9C2H5ON
62Axit 2-axetyloxy benzoic2-Acetyloxy benzoic acid2918220050-78-2C9H8O4
63Axit 2-clo propionic2-Chloropropionic acid29159070598-78-7C3H5O2Cl
64Axit acrylicAcrylic acid2916110079-10-7C3H4O2
65Axit bo triflo axeticBoron trifluoride acetic acid294200007578-36-1C2H4O2F3B
66Axit brom axeticBromoacetic acid2915909079-08-3C2H3O2Br
67Axit butyricButyric acid29156000107-92-6C4H8O2
68Axit clo axeticChloro acetic acid2915400079-11-8C2H3O2Cl
69Axit clo sunfunicChloro sulfuric acid280620007790-94-5CIHSO3
70Axit cloricChloric acid281119907790-93-4HClO3
71Axit cresylicCresylic acid290712001319-77-3C7H8O
72Axit crotonicCrotonic acid29161900107-93-7C4H6O2
73Axit diclo axeticDichloro acetic acid2915400079-43-6C2H2O2Cl2
74Axit diclo isocyanuricDichloro isocyanuric acid293369002782-57-2C3HO3N3Cl2
75Axit diflo photphoricDifluoro phosphoric acid2809209913779-41-4HPO2F2
76Axit hexaflo silicicHexafluoro silicic acid2811199016961-83-4H2SiF6
77Axit flo sunphonicFluoro sulfonic acid281119907789-21-1HSO3F
78Axit flo boricFluoro boric acid2811199016872-11-0HBF4
79Axit hexaflo photphoricHexafluoro phosphoric acid2811199016940-81-1HPF6
80Axit isobutyricIsobutyric acid2915600079-31-2C4H8O2
81Axit metacrylicMethacrylic acid2916130079-41-4C4H6O2
82Axit methoxy axeticMethoxy acetic acid29189900625-45-6C3H6O3
83Axit 2-nitro benzen sunphonic2-Nitro benzene sulfonic acid2904900031212-28-9C6H5O5NS
84Axit 3-nitro benzen sunphonic3-Nitro benzene sulfonic acid2904900098-47-5C6H5O5NS
85Axit 4-nitro benzen sunphonic4-Nitro benzene sulfonic acid29049000127-68-4C6H5O5NS
86Axit percloricPerchloric acid281119907601-90-3HClO4
87Axit phenol sunphonicPhenol sulfonic acid290899001333-39-7C6H6O4S
88Axit photphoricPhosphoric acid2809207664-38-2H3PO4
89Axit propionicPropanoic acid2915500079-09-4C3H6O2
90Axit selenicSelenic acid281119907783-06-06 00:00:00H2SeO4
91Axit seleniousSelenious acid281119907783-00-8H2SeO3
92Axit thioglycolicThioglycolic acid2930909068-11-1C2H4O2S
93Axit triclo axeticTrichloro acetic acid2915400076-03-9C2HO2Cl3
94Axit indolaxeticIndolacetic acid2918300087-51-4C10H8NO2
95Axit triclo isocyanuricTrichloro isocyanuric acid2933690087-90-1C3O3N3Cl3
96Axit (2,4,5-triclo phenoxy) axetic(2,4,5-Trichloro phenoxy) acetic acid (2,4,5-T and its salts and esters)2918910093-76-5C8H5Cl3O3
97AtrazinAtrazine293399901912-24-9C8H14ClN5
98AzocyclotinAzocyclotin2933999041083-11-8C20H35N3Sn
99Axit triflo axeticTrifluoro acetic acid2915909076-05-1C2HO2F3
100Azinphos-etylazinphos-ethyl293399902642-71-9C11H16N3O3PS2
101Azinphos-metylazinphos-methyl2933999086-50-0C10H12N3O3PS2
102Bạc nitratSilver nitrate284321007761-88-8AgNO3
103BariBarium280519007440-39-3Ba
104Bari bromicBarium bromate2829909013967-90-3Ba(BRO3)2
105Bari cloratBarium chlorate2829190013477-00-4Ba(ClO3)2
106Bari hypocloritBarium hypochlorite2828909013477-10-6Ba(ClHO)2
107Bari nitratBari nitrate2834299010022-31-8Ba(NO3)2
108Bari oxitBarium oxide281640001304-28-5BaO
109Bari percloratBarium perchlorate2829909013465-95-7Ba(ClO4)2
110Bari peroxitBarium peroxide281640001304-29-6BaO2
111Bari azitBarium azide2850000018810-58-7Ba(N3)2
1121,2-Benzoanthracen1, 2-Benzoanthracene2902909056-55-3C18H12
113Benzal cloruaBenzal chloride2903990098-87-3C7H6Cl2
114BenfuracarbBenfuracarb2932990082560-54-1C20H30N2O5S
115BenzenBenzene27071000 hoặc 2902200071-43-2C6H6
116Benzen diaminBenzen diamin29215100106-50-3;C6H8N2
108-45-2;
95-54-5
1171,4-Benzen diamin dihydro clorit1,4-Benzene diamine dihydro chloride29215900624-18-0C6H10N2Cl2
118Benzen sunphonyl cloruaBenzene sulfonyl chloride2904900098-09-9C6H5O2ClS
119BenzidinBenzidine2921599092-87-5C12H12N2
120Benzo tricloruaBenzo trichloride2903990098-07-7C7H5Cl3
121Benzo quinonBenzoquinone29146900583-63-1;C6H4O2
106-51-4
122Benzo trifloruaBenzo trifluoride2903990098-08-8C7H5F3
123Benzoyl cloruaBenzoyl chloride2916320098-88-4C7H5OCl
124Benzoyl peroxitBenzoyl peroxide2916320094-36-0C14H10O4
125Benzyl butyl phthalatBenzyl butyl phthalate2917349085-68-7C19H20O4
126Benzyl cloruaBenzyl chloride29039100100-44-7C6H5Cl
127Benzyl dimetyl aminDimethyl benzyl amine29214900103-83-3C9H13N
128Beri nitratBeryllium nitrate2834299013597-99-4Be(NO3)2
129BerylliumBeryllium8112117440-41-7Be
130Beta-hexaclo xyclohexanBeta-hexachloro cyclohexane29038100319-85-7C6H6Cl6
131Biphenyl (PCB)Biphenyl (PCB)*---------
1324-Biphenyl amin4-Amino biphenyl2921490092-67-1C12H11N
133Biphenyl polyclorinat (PCBs)Polychlorinated Biphenyls (PCBs)27109100 hoặc 382482001336-36-3---
134BinapacrylBinapacryl29161600485-31-4C15H18N2O6
135Bis (2-etyl hexyl) phthalat (DEHP)Bis (2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP)29173200117-81-7C24H38O4
136Bis(2,4,6-trinitro phenyl) aminBis(2,4,6-trinitro phenyl) amine29214400131-73-7C12H5N7O12
137Bis(2-clo etyl) sunphitBis(2-chloro ethyl) sulphide29309090505-60-2C4H8Cl2S
138Bis(2-dimetyl amino etyl) (metyl) aminBis(2-dimethyl amino ethyl) (methyl) amin292129003030-47-5C9H23N3
139Bis(2-methoxy etyl) ete (diglyme)Bis(2-methoxy ethyl) ether (diglyme)29091900111-96-6C6H14O3
140Bis(2-methoxy etyl) phtalatBis(2-methoxy ethyl) phthalate29173490117-82-8C24H38O4
1411,2-Bis(2-methoxy ethoxy) etan (TEGDME, triglyme)1,2-Bis(2-methoxy ethoxy) ethane (TEGDME, triglyme)29091900112-49-2C8H18O4
142Bis(clom etyl) eteBis(chloro methyl) ether29091900542-88-1C2H4Cl2O
1432,2-Bis(tert-butyl peroxy) butan2,2-Bis(tert-butyl peroxy) butane290960002167-23-9C12H26O4
1441,1-Bis(tert-butyl peroxy) xyclohexan1,1-Bis(tert-butyl peroxy) xyclohexan290960003006-86-8C14H28O4
145BitertanolBitertanol2933999055179-31-2C20H23N3O2
146Bo tribromuaBoron tribromide2812900010294-33-4BBr3
147Bo triflo dietyl etheratBoron trifluoride diethyl etherate29420000109-63-7C4H10OF3B
148Bo trifluoruaBoron trifluoride281290007637-07-02 00:00:00BF3
149Boron tricloritBoron trichloride2812100010294-34-5BCl3
150Boron trifloritBoron trifluoride2826190020654-88-0; 28261900BF3
151Hợp chất của boron trifluorit với metyl ete (1:1) (Boron, triflo (oxybis (metan)-, T-4-)Boron trifluoride compound with methyl ether (1:1) (Boron, trifluoro (oxybis (metane)-, T- 4-)29420000353-42-4C2H6BF3O
152Boron trioxitDiboron trioxide281000001303-86-2B2O3
153Bột dustable chứa một sự kết hợp của benomyl tại hoặc cao hơn 7%, carbofuran tại hoặc cao hơn 10% và thiram tại hoặc cao hơn 15%Dustable powder formulations containing a combination of benomyl at or above 7%, carbofuran at or above 10% and thiram at or above 15%----137-26-8,---
1563-66-2,
17804-35-2
154Bột nhômAluminium powder76031000 hoặc 760320007429-90-5Al
155Brom axetonBromo acetone29147000598-31-2C3H5BrO
156Brom butan2-Bromo butane; 1-Bromo butane2903399078-76-2;C4H9Br
109-65-9
157Brom cloruaBromine monochloride2812900013863-41-7BrCl
1583-Bromo propyn3-Bromo propyne29033990106-96-7C3H3Br
159Brom pentafloruaBromine pentafluoride281290007789-30-2BrF5
1601-Brom propan1-Propyl bromide29033990106-94-5C3H7Br
1612-Brom-2-nitro-1,3-propandiol2-Bromo-2-nitro-1 ,3-propanediol2905590052-51-7C3H6O4NBr
162BromBromine280130007726-95-6Br2
1631-Brom-2-ethoxy-etanEthane, 1 -bromo-2-ethoxy-29091900592-55-2C4H9Obr
1641-Brom-3-metyl butan1-Bromo-3- methyl butane29033990107-82-4C5H11Br
165BromoformBromoform2903399075-25-2CHBr3
166Brom metyl propanBromo methyl propane29033990507-19-7;C4H9Br
78-77-3
1672-Bromo propan2-Bromo propane2903399075-26-3C3H7Br
1682-Brom-pentan2-Bromo pentane29033990107-81-3C5H11Br
169Bromua benzenBromo benzene29039900108-86-1C6H5Br
1701,3-Butadien1,3-Butadiene29012400106-99-0CH2CHCHCH2
171Butan ioduaButane, 2-iodo-29033990513-48-4C4H9I
172ButanButane27111300 hoặc 29011000106-97-8C4H10
1732,3-Butan dion2,3-Butane dione29141900431-03-8C4H6O2
174ButanolButanol2905130071-36-3; 75-65-0; 78-92-2C4H10O
175ButenalCrotonaldehyde, (E)-(2-Butenal, (E)-)29121990123-73-9C4H6O
176ButenButene29012300106-98-9;C4H8
107- 01-7;
25167-67-3;
590-18-1;
624-64-6
177ButralinButralin2921490033629-47-9C14H21N3O4
178Tert-butyl acrylatTert-butyl acrylate291612001663-39-4C7H12O2
179Butyl axetatn-Butyl acetate29153300123-86-4C6H12O2
180Butyl mercaptanButyl mercaptan29309090109-79-5C4H10S
181Butyl metyl eteButyl methyl ether29091900628-28-4C5H12O
182Butyl nitritButyl nitrite29209090544-16-1C4H9O2N
183Butyl propionatButyl propionate2955000590-01-2C7H14O2
184n-Butyl triclo silann-Butyl trichloro silane293190907521-80-4C4H9Cl3Si
185Butyl vinyl eteButyl vinyl ether29091900111-34-2;C6H12O
926-02-3
186ButylbenzenButyl benzene29029020104-51-8C10H14
1871,2-Butylen oxit1,2-Butylene oxide29109000106-88-7C4H8O
188Butyl toluenButyl toluene (p-tert-Butyl toluene)2902909098-51-1C11H16
1891,4-Butynediol1,4-Butynediol29053900110-65-6C4H6O2
190ButyraldehitButyraldehyde29121910123-72-8C4H8O
191Butyric anhydritButyric anhydride29159090106-31-0C8H14O3
192ButyronitrilButyronitrile29269000109-74-0C4H7N
193Butyryl cloruaButyryl chloride29159090141-75-3C4H7OCl
194Các hợp chất của Cr6+The compounds of chromium (VI)---------
195Các hợp chất của Nikel dạng bột có thể phát tán rộng trong không khí (nikel monoxit, nikel dioxit, nikel sulphit, trinikel, disulphit, dinikel trioxit)Nickel compounds in powder form that can spread wide in the air (nickel monoxide, nickel dioxide, nickel sulphide, trinikel, disulphit, dinikel trioxide)---------
196Các chất gây ung thư sau đây hoặc các hỗn hợp có chứa các chất gây ung thư sau ở nồng độ trên 5% trọng lượng: 4 Aminobiphenyl và / hoặc muối của nó, Benzotrichlorit, benziđin và / hoặc muối, Bis (clometyl) ete, clometyl metyl ete, 1,2- Dibrommetan, Dietyl sunfat, Dimetyl sunfat, Dimetylcarbamoyl clorua, 1,2-Dibrom-3-chloropropan, 1,2-Dimetylhydrazin, Dimetylnitrosamin, Hexametylphosphoric triamide, hydrazin, 2-Naphtylamin và / hoặc muối, 4-Nitrodiphenyl và 1,3-PropanesultonThe following carcinogens or the mixtures containing the following carcinogens at concentrations above 5% by weight: 4-Aminobiphenyl and/or its salts, Benzotrichloride, Benzidine and/or salts, Bis (chloromethyl) ether, Chloromethyl methyl ether, 1,2-Dibromometan, Diethyl sulfate, Dimethyl sulfate, Dimetylcarbamoyl chloride, 1,2-Dibrom-3-chloropropane, 1,2-Dimethylhydrazin, Dimethylnitrosamine, Hexamethylphosphoric triamide, hydrazine, 2-Naphtylamine and/or salts, 4-Nitrodiphenyl and 1,3 Propanesultone-------
197Các hợp chất xyanuaThe cyanide compounds---------
198Cacbon dicloruaCarbonic dichloride (phosgene)2811299075-44-5CCl2O
199Cacbon disunfuaCarbon disulfide2813100075-15-0CS2
200Cacbon monoxitCarbon monoxide28112990630-08-0CO
201Cacbon tetrabromitTetrabromo methane29033990558-13-4CBr4
202Cacbonyl floruaCarbonyl fluoride28129000353-50-4COF2
203CadimiCadmium7440-43-981072000 hoặc 26209100Cd
204Cadimi cloruaCadimi chloride2827399010108-64-2CdCl2
205Cadimi floruaCadmium fluoride282619007790-79-6CdF2
206Cadimi oxitCadmium oxide282590001306-19-0CdO
207Cadimi selenuaCadmium selenide284290901306-24-7CdSe
208Cadimi sulfuaCadmium sulfide283090101306-23-6CdS
209Cadimi tetrafloboratCadmium fluoroborate2826900014486-19-2Cd(BF4)2
210Cadimi tetrafloboratCadmium fluoroborate2826900014486-19-2Cd(BF4)2
211Cadmi telluruaCadmium telluride285300001306-25-8CdTe
212CadusafosCadusafos2930909095465-99-9C10H23O2PS2
213CamphecloCamphechlo380850008001-35-2C10H10Cl8
214CanxiCalcium280512007440-70-2Ca
215Canxi cacbuaCalcium carbide2849100075-20-7CaC2
216Canxi cloratCalcium chlorate282910037-74-3Ca(ClO3)2
217Canxi hypocloruaCalcium hypochlorite282810007778-54-3Ca(ClO)2
218Canxi nitratCalcium nitrate2834299010124-37-5Ca(NO3)2
219Canxi percloratCalcium perchlorate2829909013477-36-6Ca(ClO4)2
220Canxi peroxitCalcium peroxide282590001305-79-9CaO2
221Canxi resinatCalcium resinate293190909007-13-0C40H58O4Ca
222Canxi silicuaCalcium silicide2850000012013-56-8CaSi2
223CaptafolCaptafol293050002425-06-01 00:00:00C10H9O2NCl4S
224CacbarylCacbaryl2924299063-25-2C12H11NO2
225CacbosulfanCacbosulfan2932991055285-14-8C20H32N2O3S
226CacbofuranCarbofuran293299101563-66-2C12H15NO3
227Cacbon disunfitCarbon disulfide2813100075-15-0CS2
228Cacbon oxysunfitCarbon oxysulfide28530000463-58-1COS
229Cacbon tetracloritCarbon tetrachloride2903140056-23-5CCl4
230Cacbon phenothionCarbon phenothion29309090786-19-6C11H16ClO2PS3
231Carbonyl dichloritCarbonyl dichloride28121075-44-5CCl2O
232Ceri nitratCaesium nitrate283429907789-18-6Cs(NO3)2
233Ceri sắtFerrocerium2846100069523-06-4--
234Cesium hydroxitCesium hydroxide2846900021351-79-1Cs(OH)
235Chì và các hợp chất của chìLead and lead compounds---------
2361-Clo propylen1-Chlo propylene29032900590-21-6C3H5Cl
237ChlorfenvinphosChlorfenvinphos29199000470-90-6C12H14Cl3O4P
238ClorinChlorine280110007782-50-5Cl2
239Clorin dioxitChlorine dioxide2811299010049-04-4ClO2
240CloroformChloroform2903130067-66-3CHCl3
241Clo metyl metyl eteChloromethyl methyl ether29091900107-30-2C2H5ClO
242Clopicrin: Triclo nitro metanChloropicrin: Trichloro nitro metan2904900076-06-2CCl3NO2
243ChlorfenapyrChlorfenapyr29339990122453-73-0C15H11BrClF3N2O
244Chlorthal-dimetylChlorthal-dimethyl291739901861-32-1C10H6Cl4O4
245ChlozolinateChlozolinate2930909084332-86-5C13H11Cl2NO5
2462-Clo propylen2-Chloro propylene29032900557-98-2C3H5Cl
247Clo trinitro benzenChloro trinitro benzene2904900088-88-0C6H2ClN3O6
248ChlordimeformChlordimeform292521006164-98-3C10H13ClN2
249ClobenzilatChlorobenzilate29181800510-15-6C16H14Cl2O3
250ChrysenChrysen (1,2-benzo phenanthrene)29029090218-01-9C18H12
2512-Clo acetandehit2-Chloro acethanal29130000107-20-0C2H5ClO
252Clo axetonChloro acetone2914700078-95-5C3H5OCl
253Clo axetonitrilChloro acetonitrile29269000107-14-2C2H2NCl
254Clo anilinChloro aniline29214200106-47-8;C6H6NCl
95-51-2;
108-42-9
255Clo benzenChlorobenzene29039100108-90-7C6H5Cl
256Clo benzo trifloruaChlorobenzotri fluoride2903990088-16-4;C7H4F3Cl
104-83-6;
611-19-8;
620-20-2
257Clo cresolChloro cresol2908190059-50-7;C7H7OCl
608-26-4
258Clo diflo brom metanBromo chloro difluoro methane29037600353-59-3CF2ClBr
259Clo diflo metan (R-22)Chloro difluoro methane (R-22)2903710075-45-6CHF2Cl
2602,4- Clo dinitro benzen2,4-Dinitro chloro benzene2904900097-00-7C6H3O4N2Cl
261Clo etanolChloro ethanol29055900107-07-3C2H5ClO
262Clo metyl etyl eteChloro methyl ethyl ether290919003188-13-4C3H7OCl
263Clo nitro anilinChloro nitro aniline29214200121-87-9C6H5O2N2Cl
264Clo phenolChlorophenol29081900106-48-9;C6H5OCl
108-43-0;
95-57-8
2652-Clo-1-phenyl etan-1-on2-Chloro-1-phenylethan-1 -one29147000532-27-4C8H7OCl
266Clo prenChloroprene29032900126-99-8C4H5C­l
2671-Clo propann-Propyl chloride29031990540-54-5C3H7Cl
268Clo ral hydratChloral hydrate29055900302-17-0C2H3Cl3O2
269Clo rambucilChlorambucil29224990305-03-3C14H19Cl2NO2
270Clo silanChlorosilane2931909013465-78-6ClH3Si
271Clo toluidinChloro toluidine2921430095-69-2;C7H8NCl
95-74-9;
95-79-4
272Clo trifloruaChlorine trifluoride281210007790-91-2ClF3
2731-Clo-2,2,2-triflo etan1 -Chloro-2,2,2-trifluoro ethane2903790075-88-7C2H2F3Cl
2741-Clo-2,2,2-triflo etan1 -Chloro-2,2,2-trifluoro ethane2903790075-88-7C2H2F3Cl
2751-Clo-2-nitro benzen1 -Chloro-2-nitrobenzene2904900088-73-3C6H4O2NCl
2761-Clo-3-nitro benzen1-Chloro-3-nitro benzene29049000121-73-3C6H4O2NCl
277Cloaxetyl cloruaChloroa cetyl chloride2915909079-04-9C2H2OCl2
278ClopyralitClopyralid293339901702-17-6C6H3O2NCl2
279ClordranChlordrane2903820057-74-9C10H6Cl8
280ClorpyrifosChlorpyrifos293339902921-88-2C9H11O3NCl3SP
281Clorua metylMethyl chloride 2903111074-87-3CH3Cl
282CobanColbalt28220000 hoặc 81052017440-48-4Co
283Coban dicloruaCobalt dichloride282739107646-79-9CoCl2
284Coban naphthenatCobalt (II) naphthenate2931909061789-51-3Co(C11H7O2)2
285CresolCresol29071200106-44-5;C7H8O
108-39-4;
95-48-7
286CrimidinCrimidine29335990535-89-7C7H10ClN3
287Crom oxycloruaChromyl chloride2827490014977-61-8CrCl2O2
288Crotonal dehytCrotonal dehyde29121910123-73-9;C4H6O
4170-30-3;
15798-64-8
289CyanazinCyanazine2933690021725-46-2C9H13N6Cl
290Cyanogen (Etan dinitril Ư)Cyanogen (Ethane dinitrile)28530000460-19-5C2N2
291Cyanogen cloritCyanogen chloride28530000506-77-4CClN
2922-Cyanopropan-2-ol (axeton cyanohydrin)2-cyanopropan-2-ol (acetone cyanohydrin)2926900075-86-5C4H7NO
293Cinidon-etylCinidon-ethyl29339990142891-20-1C19H17Cl2NO4
294CyclanilitCyclanilide29319090113136-77-9C11H9Cl2NO3
295CyathoatCyathoate293090903734-95-0C10H19N2O4PS
296Cyclo butanCyclo butane29021900287-23-0C4H8
2971,5,9-Cyclo dodecatrien1,5,9-Cyclo dodecatriene290219004904-61-4C12H18
298Cyclo heptanCyclo heptane29021900291-64-5C7H14
299Cyclo heptatrienCyclo heptatriene29021900544-25-2C7H8
300Cyclo heptenCyclo heptene29021900628-92-2C7H12
301Cyclo hexanCyclo hexane29021100110-82-7C6H12
302Cyclo hexanonCyclo hexanone29142200108-94-1C6H10O
303Cyclo hexenCyclo hexene29021900110-83-8C6H10
304CycloheximitCyclo heximide2941900066-81-9C15H23NO4
305Cyclo hexyl axetatCyclo hexyl acetate29153990622-45-7C8H14O2
306Cyclo hexyl isoxyanatCyclohexyl isocyanate292910903173-53-3C7H11ON
307Cyclo hexyl mercaptanCyclo hexyl mercaptan293090901569-69-3C6H12S
308Cyclo hexyl amin (Cyclo hexan amin)Cyclo hexyl amine (Cyclo hexan amine)29419000108-91-8C6H13N
309Cyclo octatetraen1,3,5,7-cyclo octatetraene29021900629-20-9C8H8
310Cyclo pentanCyclo pentane29021900287-92-3C5H12
311Cyclo pentanolCyclo pentanol2906190096-41-3C5H11O
312Cyclo pentanonCyclo pentanone29142900120-92-3C5H8O
313Cyclo pentenCyclo pentene29021900142-29-0C5H8
314Cyclo propanCyclo propane2902190075-19-4C3H6
315Cyclo tetrametylen tetranitraminCyclo tetramethylene tetranitramine293399902691-41-0C4H8N8O8
316Cyclotrimetylen trinitraminCyclo trimethylene trinitramine29336900121-82-4C3H6N6O6
317Cymen (Metyl isopropyl benzen)Cymen (Methyl isopropyl benzene)2902900099-87-6C10H14
318Decahydro naphathalenDecahydro naphthalene2902190091-17-8C10H18
319DemetonDemeton29309090126-75-0C8H19O3PS2
320Demeton-s-metylDemeton-s-methyl29309090919-86-8C6H15O3S2P
3214,4’-Diamino diphenyl metan4,4’-Methylene dianiline29215900101-77-9C13H14N2
322Di butyl oxit thiếcDibultyltin oxide29319090818-08-6C8H18OSn
323Di clo metanDichloromethane2903120075-09-2CH2Cl2
3241,2-Di-(dimetyl amino) etan1,2-Di-(dimethyl amino) ethane29212900110-18-9C6H16N2
325DialifosDialifos2930909010311-84-9C14H17CINO4PS2
326Diallyl eteDiallyl ether29091900557-40-4C6H10O
327Diallyl aminDiallyl amine29091900124-02-7C6H11N
3282,4-Diamino toluen2,4-Diamino toluene2921510095-80-7C7H10N2
329DiazinonDiazinon29335910333-41-5C12H21O3N2SP
330Diazo dinitro phenolDiazo dinitro phenol2934999087-31-0C6H2N4O5
331Diazo metanDiazo methane29270090334-88-3CH2N2
332Dibenz(a,h) anthracenDibenz(a,h) anthracene2902909053-70-3C22H14
333Dibenz(a,h) anthracenDibenz(a,h) anthracene2902900053-70-3C22H14
334Dibenzyl peroxy dicacbonatDibenzyl peroxy dicarbonate292090902144-45-8C16H14O6
335Diphenyl aminN-Phenyl aniline29214200122-39-4C12H11N
336DiboranDiborane2850000019287-45-7B2H6
3371,2-Dibrom-3-clo propan1,2-Dibrom-3- chlorpropan2903790096-12-8C3H5Br2Cl
3381,2-Dibro etan1,2-Dibromo ethane (ethylene dibromide)29033100106-93-4C2H4Br2
339Dibutyl eteDibutyl ether29091900142-96-1C8H18O
340Dibutyl phthalatDibutyl phthalate2917349084-74-2C16H22O4
341Dibutyl amino etanolDibutyl amino ethanol29221990102-81-8C6H15ON
342DichlobenilDichlobenil292690001194-65-6C7H3Cl2N
343DichlorvosDichlorvos2919900062-73-7C4H7Cl2O4P
344DicloranDicloran2921420099-30-9C6H4Cl2N2O2
345DicofolDicofol29062900115-32-2C14H9Cl5O
346Dichlorosilan (silan, dichloro-)Dichloro silane (silane, dichloro-)285300004109-96-0Cl2H2Si
3471,3-Diclo aceton1,3-Dichloroacetone29147000534-07-6C3H4Cl2O
348Diclo acetyl cloruaDichloroacetyl chloride2915909079-36-7C2HOCl3
349Diclo anilinDichloro aniline29214200608-27-5;C6H5NCl2
626-43-7;
554-00-7;
608-31-1;
95-76-1
3503,3’-Diclo benzidin3,3’-Dichloro benzidine2921590091-94-1C12H10Cl2N2
3512,2’-Diclo dietyl ete2,2’-Dichloro diethyl ether29091900111-44-4C4H8Cl2O
352Diclo etanDichloro ethane2903199075-34-3;C2H4Cl2
107-06-2
353Diclo etylenDicloetylen29032900540-59-0;C2H2Cl2
75-35-4
3541,5-Diclo pentan1,5-Dichloro pentane29031990628-76-2C5H10Cl2
3552,4-Diclo phenol2,4-Dichloro phenol29081900120-83-2C6H4OCl2
356Diclo phenyl isoxyanuaDichlorophenyl isocyanate29291090102-36-3;C7H3ONCl2
2612-57-9;
34893-92-0
3571,2-Diclo propan1,2-Dichloro propane2903190078-87-5C3H6Cl2
3581,3-Diclo propanol-21,3-Dichloro propan-2-ol2905590096-23-1C3H6OCl2
359Diclo propen1,3-Dichloro propene29032900542-75-6C3H4Cl2
3601,1 -Diclo-1 -nitro etan1,1 -Dichloro-1-nitro ethane29049000594-72-9C2H3O2NCl2
361Dicrom tris(cromat)Dichromium tris(chromate)2841500024613-89-6Cr2(CrO4)3
362DicrotophosDicrotophos29201900141-66-2C8H16NO5P
363Dicyclo hexyl aminDicyclo hexyl amine29213000101-83-7C12H23N
364DieldrinDieldrin2910400060-57-1C12H8Cl6O
365Dietyl phthalat (DEP)Diethyl phthalate (DEP)2917349084-66-2C12H14O4
366Dietylen glycol dinitratDiethylene glycol dinitrate29299090693-21-0C4H8N2O7
367Dietoxy metanDiethoxy methane29110000462-95-3C5H12O2
3683,3-Dietoxy propen3,3 -Diethoxy propene291100003054-95-3C7H14O2
369Dietyl cacbonat (etyl cacbonat)Diethyl cacbonate (ethyl carbonate)29209090105-58-8C5H10O3
370Dietyl diclo silanDiethyl dichlorosilane293190901719-53-5C4H10Cl2Si
371Dietyl kẽmDiethyl zinc29319090557-20-0C4H10Zn
372Dietyl keton3-Pentanone2914190096-22-0C5H10O
373Dietyl peroxydicacbonatDietyl peroxy dicarbonate2920909014666-78-5C6H10O6
374Dietyl photphitDiethyl Phosphite29209090762-04-9C4H11O3P
375Dietyl sulfatDietyl sulfate2920909064-67-5C4H10O4S
376Dietyl sunfuaDiethyl sulfide29309090352-93-2C4H10S
377Dietyl amino propyl aminDiethyl amino propylamine29212900109-55-7C5H14N2
378DietylbezenDiethyl benzene2902909025340-17-4C10H14
3791,4-Dietylen dioxit1,4-Dioxane29329990123-91-1C4H8O2
380Dietylen triaminDiethylene triamine29212900111-40-0C4H13N3
381Dietyl thiophot phoryl cloDiethylthio phosphoryl chloride292090902524-04-01 00:00:00C4H10O2ClSP
382Diflo metanDifluoro methane2903399075-10-5CH2F2
383Diflo etanDifluoro ethane2903399075-37-6C2H4F2
3842,2-Dihydro peroxy propan2,2-Dihydro peroxy propan291739902614-76-8C3H8O4
385Dihydropyran2,3-Dihydropyran29329990110-87-2C5H8O
386Diisobutyl ketonDiisobutyl ketone29141900108-83-8C9H18O
387Diisobutyl phthalat (DIBP)Diisobutyl phthalate (DIBP)2917349084-69-5C16H22O4
388Diisobutyl aminDiisobutyl amine29211900110-96-3C8H19N
389DiisobutylenDiisobutylene29012990107-39-1C8H16
390Di-isobutyryl peroxitDi-isobutyryl peroxide290960003437-84-1C8H14O4
391Diisopropyl eteDiisopropyl ether29091900108-20-3C6H14O
392Diisopropyl aminDiisopropyl amine29211900108-18-9C6H15N
393Diketen (3-Butenoic Axit)Diketene29322000674-82-8C4H4O2
394DimefoxDimefox29299090115-26-4C4H12FN2OP
3951,2-Dimethoxy etan, etylen glycol dimetyl ete (EGDME)1,2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)29091900110-71-4C4H10O2
396Dimetyl aminDimethyl amine29211100124-40-3C2H7N
3972-Dimetyla mino etyl acrylat2-Dimethyl amino ethyl acrylate292219902439-35-2C7H13NO2
398DimethenamidDimethenamid2934999087674-68-8C12H18ClNO2S
399Dimetyl carbamoyl chloritDimethyl carbamoyl chloride2924190079-44-7C3H6CINO
400Dimetyl diclosilanDimethyl dichlorosilane2931909075-78-5C2H6Cl2Si
401Dimetyl nitrosaminDimethyl nitrosamine2929909062-75-9C2H6N2O
4022,2-Dimetyl propan (Propane, 2,2-dimetyl-)2,2-Dimethylpropane (Propane, 2,2-dimethyl-)29011000463-82-1C5H12
4031,1 -Dimetoxy etan1,1 -Dimethoxy ethane29110000534-15-6C4H10O2
404Dimetyl cacbonDimethyl carbonate29209090616-38-6C3H6O3
405Dimetyl disunfuaDimethyl disulfide29309090624-92-0C2H6S2
4061,2-Dimetyl hydrazin1,2-Dimetylhydrazine29280090540-73-8C2H8N2
407Dimetyl kẽmDimethylzinc29319090544-97-8C2H6Zn
408XylenolXylenol29071910;105-67-9;C8H10O
108-68-9;
526-75-0;
576-26-1;
95-65-8;
95-87-4
409Dimetyl photphitDimethyl phosphite29209090868-85-9C2H7O3P
410Dimetyl photpho amidoxyanidic axitDimetyl phosphor amidocyanidic acid2931909063917-41-9C3H7N2P
411Dimetyl sunfuaDimethyl sulfide2930909075-18-3C2H6S
412Dimetyl sunphatDimethyl sulfate2920901077-78-1C2H6O4S
413Dimetyl thiophotphorylcloDimethyl thiophosphoryl chloride292090902524-03-0C2H6ClO2PS
414Dimetyl amin cacbonyl cloruaDimethyl carbamoyl chloride2924190079-44-7C3H6ClNO
4152-Dimetyl amino acetonitril2-Dimethyl amino acetonitril29269000926-64-7C4H8N2
4162-Dimetyl-amino-ety-1 -metacrylat2-Dimetyl-amino-ety- 1-metacrylat292219902867-47-2C8H15NO2
417Dimetyl amino etyl acrylat2-Dimethyl amino ethyl methacrylate292219902867-47-2C8H15O2N
4182,3-Dimetyl butan2,3-Dimethyl butane2901100079-29-8C6H14
419Dimetyl dietoxy silanDimethyl diethoxy silane2931908078-62-6C6H16O2Si
420Dimetylnitro aminDimethyl nitrosamine2929909062-75-9C2H6N2O
421Di-n-amyl aminDi-n-amyl amine292119002050-92-2C10H23N
422Diniconazole-MDiniconazole-M2933999083657-18-5C15H17Cl2N3O
423DinoterbDinoterb290899001420-07-1C10H12N2O5
424Di-n-butylaminDibutylamine29211900111-92-2C8H19N
425Dinatri peroxitSodium peroxide281530001313-60-6Na2O2
426Dinitơ monoxitNitrous oxide2811299010024-97-2N2O
427Dinitơ tetraoxitDinitrogen tetroxide2811299010544-72-6N2O4
4282,4-Dinitro anilin2,4-Dinitro aniline2921420097-02-9C6H5O4N3
429Dinitro benzenDinitro benzene29042090528-29-0;C6H4O4N2
99-65-0
430Dinitro-o-cresolDinitro-o-cresol29089200534-52-1C7H6N2O5
4312,4-Dinitro phenol và các muối2,4-dinitro phenol, salts2908990051-28-5C6H4N2O5
432Dinitro toluenDinitro toluene29042090602-01-7;C7H6O4N2
606-20-2;
610-39-9;
121-14-2
433Dinitro toluen (hỗn hợp đồng phân)Dinitrotoluene (mixed isomers)2904209025321-14-6C7H6O4N2
434Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitro phenol)Dinoseb (6-sec-butyl-2,4-dinitro phenol)2908910088-85-7C10H12N2O5
435Di-n-propyl eteDi-n-propyl ether29091900111-43-3C6H14O
436Di-n-propyl peroxy dicacbonatDi-n-propyl peroxy dicarbonate2920909016066-38-9C8H14O6
437Dioxathion (hỗn hợp đồng phân)Dioxathion (isomer mixture)2932999078-34-2C12H26O6S4P2
438DioxolanDioxolane29329990646-06-0C3H6O2
439DiphacinonDiphacinone914390082-66-6C23H16O3
440Diphenyl aminDiphenyl amine29214400122-39-4C12H11N
441Diphenyl diclo silanDiphenyl dichloro silane2931909080-10-4C12H10Cl2Si
4421,2-Diphenyl hydrazin1,2-Diphenyl hydrazine29280090122-66-7C12H12N2
443Dipropyl ketonDipropyl ketone29141900123-19-3C7H14O
444Dipropyl aminDipropyl amine29211900142-84-7C6H15N
445Di-sec-butyl peroxy dicarbonatDi-sec-butyl peroxy dicarbonate2920909019910-65-7C10H18O6
446DisulfotonDisulfoton29309090298-04-4C8H19O2PS3
447Dodecan-1-olDodecan-1-ol29051700112-53-8C12H26O
448Dodecaclo pentaxyclodecanDodecachloro pentacyclodecane290389002385-85-5C10Cl12
449Đồng (I) cloruaĐồng (I) clorua282739907758-89-6CuCl
450Đồng (II) cloruaCopper (II) chloride282739907447-39-4CuCl2
451Endosulfan (hỗn hợp đồng phân)Endosulfane (mixed isomers)29209090115-29-7C25H6O3S
452EndrinEndrine2906190072-20-8C12H8Cl6O
453Epibrom hydrinEpibromo hydrin291090003132-64-7C3H5Obr
454Epiclo hydrin (oxiran, (clometyl-)Epichloro hydrin (oxirane, (chloromethyl-)29103000106-89-8C3H5ClO
455Epn (Photphonothioic axit, P-phenyl-, O-etyl O-(4-nitrophenyl) este)Epn (Phosphonothioic acid, P-phenyl-, O-ethyl O-(4-nitrophenyl) ester)293190902104-64-5C14H14NO4PS
4562,3 -Epoxy-1 -propanol2,3-Epoxy-1 -propanol29109000556-52-5C3H6O2
4571,2-Epoxy-3-ethoxypropan1,2-Epoxy-3-ethoxy propane291090004016-11-09 00:00:00C5H10O2
458Etanol aminEthano lamine29221100141-43-5C2H7ON
459EtanEthane2901100074-84-0C2H6
460EthionEthion29309090563-12-2C9H22O4P2S4
4612-Ethoxy etyl acetat2-Ethoxy ethyl acetate29153920111-15-9C6H12O3
462Etyl axetylen (1-Butyn)Ethyl acetylene (1-Butyne)29012400107-00-6C4H6
463Etyl carbanyEthyl carbamate2924190051-79-6C3H7O2N
464Ethalfluralinethafluralin2921.43.0055283-68-6C13H14F3N3O4
465EthoxyquinEthoxyquin2933399091-53-2C14H19NO
466Ethoxy sulfuronEthoxy sulfuron29339990126801-58-9C15H18N4O7S
467Etyl chloritEthyl chloride (Ethane, chloro)2903119075-00-3C2H5Cl
468Etyl clo formatEthyl chloro formate29159090541-41-3C3H5ClO2
469Etyl mercaptan (Etanethiol)Ethyl mercaptan (Ethanethiol)2930909075-08-1C2H6S
470Etyl nitratEthyl nitrate29209090625-58-1C2H5NO3
471Etyl nitrit (Nitrous acid, etyl este)Ethyl nitrite (Nitrous acid, ethyl ester)29209090109-95-5C2H5NO2
472Etyl trans-crotonatEthyl trans-crotonate29161900623-70-1C6H10O2
473Etyl amin (Etan amin)Ethylamine (Ethanamine)2921190075-04-7C2H7N
474EthchlorvynolEthchlorvynol29055100113-18-8C7H9ClO
475Etylen glycol dinitratEthylene glycol dinitrate29209090628-96-6C2H4N2O6
476Etylen oxitEthylene oxide2910100075-21-8C2H4O
477Etylen diaminEthylene diamine (1,2-Ethanediamine)29212100107-15-3C2H8N2
478Etylen iminEthylene imine29093000151-56-4C2H5N
479Etyl 2-clo propionatEthyl 2- chloropropionate29159090535-13-7C5H9O2Cl
480Etyl acrylatEthyl acrylate29161200140-88-5C5H8O2
481Etyl amyl cetonEthyl amyl ketone29141900541-85-5C8H16O
482Etyl axetatEthyl acetate29153100141-78-6C4H8O2
483Etyl boratTriethyl borate29209090150-46-9C6H15O3B
484Etyl bromaxetatEthyl bromoacetate29159090105-36-2C4H7O2Br
485Etyl bromuaBromo ethane2903399074-96-4C2H5Br
4862-Etyl butyl axetat2-Ethylbutyl acetate2915399010031-87-5C8H16O2
487Etyl butyl eteEthyl butyl ether29091900628-81-9C6H14O
488Etyl clo axetatEthyl chloracetate29154000105-39-5C4H7O2Cl
489Etyl clo thioformatEthyl chlorothioformate29159090142-62-1C6H12O2
490Etyl diclo silanEthyl dichloro silane293190901789-58-8C2H6Cl2Si
491Etyl eteEthyl ether2909490060-29-7C4H10O
492Etyl formatEthyl formate29151300109-94-4C3H6O2
4933-(2-Etylhexyloxy) propylamin3-(2- Ethylhexyloxy)propyl amin292219905397-31-9C11H25NO
494Etyl isobutyratEthyl isobutyrate2915600097-62-1C6H12O2
495Etyl lactatEthyl lactate29181100687-47-8C5H10O3
496Etyl metacrylatEthyl methacrylate2916149097-63-2C6H10O2
497Etyl orthoformatEthyl orthoformate29159090122-51-0C7H16O3
498Etyl propionatEthyl propionate29155000105-37-3C5H10O2
499Etyl propyl eteEthyl propyl ether29091900628-32-0C5H12O
500Etyl triclo silanEthyl trichloro silane29319090115-21-9C2H5Cl3Si
501Etyl benzenEthyl benzene29026000100-41-4C8H10
5022-Etyl butanol2-Ethyl butanol29051900137-32-6C5H12O
503Etyl butyl andehit2-Ethyl butyr aldehyde2912199097-96-1C6H12O
5042-Ethoxy etanol2-Ethoxy ethanol29094400110-80-5C4H10O2
505EtylenEthylene2901210074-85-1C2H4
506Etylen iminEthylen imine29339990151-56-4C2H5N
5072-Etyl hexyl clo format2-Ethylhexyl chloroformate2915909024468-13-1C9H17ClO2
508Etyl hexyl amin2-Ethylhexyl amine29211900104-75-6C8H19N
5091-Etyl piperidin1-Ethyl piperidine29333990766-09-6C7H15N
510FenitrothionO,O-Dimethyl O-4- nitro-m-tolyl phosphorothioate29201900122-14-5C9H12O5NSP
511FenthionFenthion2930909055-38-9C10H15O3S2P
512FloFluorine280130007782-41-4F2
513FluoraxetamitFluoracetamide29241200640-19-7C2H4FNO
514Flo benzenFluoro benzene29039900462-06-6C6H5F
515Flo perclorylPerchloryl fluoride281290007616-94-6FClO3
516Floro anilinFluoro aniline29214200348-54-9C6H6NF
517Floro toluenFluoro toluene29039900352-32-9;C7H7F
352-70-5;
95-52-3
518FluenetilFluenetil291539904301-50-2C16H15FO2
519Fluoroaxetic axitFluoroacetic acid29159090144-49-0C2H3FO2
520FenarimolFenarimol2906290060168-88-9C17H12Cl2N2O
521Fenbutatin oxitBis [tris(2-methy 1-2-phenyl propyl)zinn] oxide2931909013356-08-6C60H78OSn2
522Fentin axetatTriphenylzinn acetate29319090900-95-8C20H18O2Sn
523Fentin hydroxitHydroxy triphenyl stannane2931909076-87-9C18H16OSn
524FlufenoxuronFlufenoxuron29225090101463-69-8C21H11ClF6N2O3
525FlurprimidolFlurprimidol2933999056425-91-3C15H15F3N2O2
526FormaldehitFormaldehyde2912111050-00-0CH2O
527FonofosFonofos29309090944-22-9C10H15OS2P
528FufuralFurfural2932120098-01-1C5H4O2
529Fumaryl cloruaFumaryl chloride2917198029171900C4H2O2Cl2
530FuranFuran29321900110-00-9C4H4O
531Furfuryl alcoholFurfuryl alcohol2932130098-00-0C5H6O2
532Furfuryl aminFurfuryl amine29321900617-89-0C5H7ON
533GaliGallium811292007440-55-3Ga
534Gamma-butyro lacton (GBL)Dihidrofuran-2(3H)- one2932200096-48-0C4H6O2
535Gamma-hexabrom xyclo dodecangamma-hexabromo cyclo dodecane29038900134237-52-8C12H18Br6
536Glycerol alpha-monoclo hydrinGlycerol alpha-monochlorohydrin2905590096-24-2C3H7O2Cl
537Glycid aldehitGlycid aldehyde29124900765-34-4C3H4O2
538Guanidine nitratGuanidine nitrate29252900506-93-4CH6O3N4
539Guanyl-4- nitrosaminoguanyl-1 -tetrazen1-guanyl-4-nitrosaminoguanyl-1 -tetrazene29299090109-27-3C2H8N10O
540HeliHelium280429007440-59-7He
541HeptacloruaHeptachlorane2903820076-44-8C10H5Cl7
542Hexabrom biphenyl1,1’-Biphenyl, hexabromo-2903990036355-01-8C12H4Br6
543Hexabrom xyclo dodecanHexabromo cyclo dodecane290389003194-55-6;C11H18Br6
134237-50-6;
134237-51-7;
134237-52-8;
25637-99-4
5441,2,3,7,8,9-Hexaclo dibenzo-p-dioxin1,2,3,7,8,9-Hexachloro dibenzo-p-dioxin2942000019408-74-3C12H2Cl6O2
545Hexaclo benzenHexachloro benzene29039200118-74-1C6Cl6
546Hexaclo butadienHexachloro butadiene2903290087-68-3C4Cl6
547Hexaclo cyclopentadienHexachloro cyclo pentadiene2903399077-47-4C5Cl6
548Hexaclo xyclohexan1,2,3,4,5,6- Hexachlorocyclohexane29038100608-73-1C6H6Cl6
549HexaclophenHexachlorophene2908190070-30-4C13H6O2Cl6
550Hexadecyltriclo silanHexadecyl trichlorosilane293190905894-60-0C16H33Cl3Si
551Hexadien1,5-Hexadiene; 1,4-Hexadiene; 2,4-Hexadiene29012990592-42-7;C6H10
592-45-0;
592-46-1
552Hexaflo axeton hydratHexafluoroacetone29147000684-16-2C3OF6
553Hexahydro-1 -metyl phtalic anhydritHexahydro-1 -methyl phthalic anhydride2917200048122-14-1C9H12O3
554Hexahydro-3 -metyl phtalic anhydritHexahydro-3 -methyl phthalic anhydride2917200057110-29-9C9H12O3
555Hexahydro-4-metyl phthalic anhydritHexahydro-4-methyl phthalic anhydride2917200019438-60-9C9H12O3
556Hexahydro metyl phthalic anhydritHexahydro methyl phthalic anhydride2917200025550-51-0C9H12O3
557Hexahydro metyl phtalic anhydritHexahydro methyl phthalic anhydride2932999025550-51-0;C9H12O3
48122-14-1;
57110-29-9;
57110-29-9
558HexaldehitHexanal2912199066-25-1C6H12O
5593.3.6.6.9.9-Hexametyl-1.2.4.5- tetroxacyclononat3.3.6.6.9.9-Hexamethyl-1.2.4.5-tetroxacyclononate2942000022397-33-7C11H22O4
560Hexametyl photpho amitHexamethyl phosphoro amide29299090680-31-9C6H18N3OP
561Hexametyl photpho amitHexamethyl phosphoro amide29212900680-31-9C6H18N3OP
562Hexametylen diisoxyanatHexamethylene diisocyanate29291090822-06-0C8H12N2O2
563Hexametylen diaminHexamethylene diamine29212200124-09-4C6H16N2
564Hexametylen iminHexamethylene imine29339990111-49-9C6H13N
565HexaminHexamine29336900100-97-0C6H12N4
566HexanHexane29011000110-54-3C6H14
5672,2’,4,4’,6,6’-Hexanitro stilben2,2’,4,4’,6,6’-hexanitro stilbene2942000020062-22-0C14H6N6O12
568HexanolHexanol (Hexan-1-ol)29051900111-27-3C6H14O
5692-Hexanon2-Hexanone29141900591-78-6C6H12O
5701-Hexen1-Hexene29012990592-41-6C6H12
571Hỗn hống kim loại kiềm, kiềm thổAmalgam28530000------
572Hợp chất Tributyl thiếcTributyl tin compounds1461-22-9,29312000---
1983-10-4,
2155-70-6,
24124-25-2,
4342-36-3,
56-35-9,
85409-17-2;
56-35-9;
573Hydrazin và các dạng ngậm nướcHydrazine and hydrated28251000302-01-2N2H4
574Hydrazin nitratHydrazine nitrate2825100013464-97-6H5N3O3
575Hydro bromuaHydrogen bromide2811199010035-10-6HBr
576Hydro iođuaHydrogen iodide2811199010034-85-2HI
577Hydro peroxitHydrogen peroxide28470010 hoặc 284700907722-84-1H2O2
578Hydro selenuaHydrogen selenide284700007783-07-05 00:00:00H2Se
579HydrogenHydrogen280410001333-74-0H2
580Hydrogen fluoritHydrogen fluoride281111007664-39-3HF
581Hydrogen selenitHydrogen selenide281119907783-07-05 00:00:00H2Se
582Hydrogen sunphitHydrogen sulphide281390007783-06-04 00:00:00H2S
583HydroquinonHydroquinone29072200123-31-9C6H6O2
584Hydroxy-1,4-naphthalen dion5-Hydroxy-1,4-naphthalene dione29420000481-39-0C10H6O3
585Hydroxy axetonitril (glycolonitril)Hydroxy acetonitrile (glycolonitrile)293299107-16-4C2H3NO
586Hợp chất Triorganostannic khác với tributyl thiếcTriorganostannic compounds other than tributyltin compounds---------
587Hydroxy axetonitrilHydroxy acetonitrile (glycolonitrile)29269000107-16-4C2H3NO
588Hydroxyl aminHydroxyl amine282510007803-49-8H3NO
589Hydroxyl amin sunphatHydroxyl ammonium sulfate2825100010039-54-0(NH3OH)2SO4
590Hydroxyl amin hydrocloruaHydroxyl amine hydrochloride282510005470-11-01 00:00:00H3NOHCl
591IndomethacinIndomethacine2933999053-86-1C19H16CNIO4
592lot pentafloruaIodine pentafluoride281290007783-66-6IF5
593lotIodine280120007553-56-2I2
594Iot acetylIodide acetyl29159090507-02-8C2H3OI
595Iot metyl propanIodo methyl propane29033990513-38-2C4H9I
596IsobenzanIsobenzan29329990297-78-9C9H4Cl8O
597IsobutanolIsobutanol2905140078-83-1C4H10O
598Isobutyl acrylatIsobutyl acrylate29161200106-63-8C7H12O2
599Isobutyl axetatIsobutyl acetate29153900110-19-0C6H12O2
600Isobutyl formatIsobutyl formate29151300542-55-2C5H10O2
601Isobutyl isobutyratIsobutyl isobutyrate2915600097-85-8C8H16O2
602Isobutyl metacrylatIsobutyl methacrylate2916140097-86-9C8H14O2
603Isobutyl propionatIsobutyl propionate29155000540-42-1C7H14O2
604Isobutyl aminIsobutyl amine2921190078-81-9C4H11N
605IsobutyraldehitIsobutyraldehyde2912199078-84-2C4H8O
606Isobutyric anhydritIsobutyric anhydride2915909097-72-3C8H14O3
607Isobutyryl cloruaIsobutyryl chloride2915909079-30-1C4H7OCl
608Isocyanato benzotrifloIsocyanato benzotrifluoride29291090329-01-1C8H4ONF3
609IsodrinIsodrin29039900465-73-6C12H8Cl6
610IsohexenIsohexene29012990691-37-2C6H12
611IsooctanIsooctene2901299011071-47-9C8H16
612IsopentenIsopentene29012990513-35-9C5H10
613Isophoron diisoxyanatIsophorone diisocyanate292910904098-71-9C12H18N2O2
614Isophoron diaminIsophorone diamine292130002855-13-2C9H8N2O
615IsopropanolIsopropyl alcohol2905120067-63-0C3H8O
616Isopropenyl axetatIsopropenyl acetate29153990108-22-5C5H8O2
617Isopropenyl benzenIsopropenyl benzene2902902098-83-9C9H10
618Isopropyl axetatIsopropyl acetate29153900108-21-4C5H10O2
619Isopropyl butyratIsopropyl butyrate29156000638-11-9C7H14O2
620Isopropyl cloaxetatIsopropyl chloroacetate29154000105-48-6C5H9O2Cl
621Isopropyl iođua2-Iodopropane2903399075-30-9C3H7I
622Isopropyl isobutyratIsopropyl isobutyrate29156000617-50-5C7H14O2
623Isopropyl isoxyanatIsopropyl isocyanate292910901795-48-8C4H7NO
624Isopropyl nitratIsopropyl nitrate292090901712-64-7C3H7O3N
625Isopropyl propionatIsopropyl propionate29155000637-78-5C6H12O2
626Isopropyl benzen (Cumen)Cumene2902700098-82-8C9H12
627KaliPotassium280519007440-09-07 00:00:00K
628Kali bromatPotassium bromate282990907758-01-02 00:00:00KBrO3
629Kali floruaPotassium fluoride282619907789-23-3KF
630Kali hexaclo platinat (IV)Potassium hexachloro platinate (IV)2843900016921-30-5K2PtCl
631Kali hexaflo silicatPotassium hexafluoro silicate2826900016871-90-2K2SiF6
632Kali hydro sunphatPotassium hydrogen sulfate283329907646-93-7KHSO4
633Kali hydroxitPotassium hydroxide281520001310-58-3KOH
634Kali monoxitPotassium oxide2815200012136-45-7K2O
635Kali nitritPotassium nitrite283410007758-09-0KNO2
636Kali peroxitPotassium peroxide2815300017014-71-0K2O2
637Kali persunphatPotassium persulfate283340007727-21-1K2S2O8
638Kali sunfuaPotassium sulfide2830901312-73-8K2S
639Kẽm cloruaZinc chloride282739907646-85-7ZnCl2
640Kẽm flosilicatZinc fluorosilicate2826900016871-71-9ZnSiF6
641Kẽm hydruaZirconium (II) hydride285000007704-99-6ZrH2
642Kẽm nitratZinc nitrate283429907779-88-6Zn(NO3)2
643Kẽm permanganatZinc permanganate2841690023414-72-4Zn(MnO4)2
644Kẽm peroxitZinc peroxide281700201314-22-3ZnO2
645Kẽm photphuaZinc phosphide284800001314-84-7Zn3P3
646KryptonKrypton280429007439-90-9Kr
647LindanLindane (gamma-1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane)2903810058-89-9C6H6Cl6
648LitiLithium280519007439-93-2Li
649Liti hydritLithium hydride285000007580-67-8LiH
650Liti hydroxitLithium hydroxide282520001310-65-2LiOH
651Liti hypocloruaLithium hypochlorite2828909013840-33-0LiClO
652Liti nitratLithium nitrate283429807790-69-4LiNO3
653Liti peroxitLithium peroxide2825900012031-80-0Li2O2
654Iod monocloruaIodine monochloride281210007790-99-0ICl
655Lưu huỳnhSulfur280200007704-34-9S
656Lưu huỳnh cloruaSulfur monochloride2812100010025-67-9Cl2S2
657Lưu huỳnh dioxitSulfur dioxide281128207446-09-05 00:00:00SO2
658Lưu huỳnh dicloritSulfur dichloride2812100010545-99-0SCl2
659Lưu huỳnh hexafloruaSulfur hexafluoride281290002551-62-4SF6
660Lưu huỳnh tetrafloritSulfur tetrafloride (Sulfur fluoride)281290007783-60-0SF4
661Lưu huỳnh trioxitSulfur trioxide281129907446-11-09 00:00:00SO3
662Magan nitratManganese (II) nitrate2834299010377-66-9Mn(NO3)2
663MagieMagnesium81047439-95-4Mg
664Magie nitratMagnesium nitrate2834298010377-60-3Mg(NO3)2
665Magie pecloratMagnesium perchlorate2829909010034-81-8Mg(ClO4)2
666Magie peroxitMagnesium peroxide281610001335-26-8MgO2
667Magie photphuaMagnesium phosphide2848000012057-74-8Mg3P2
668Magie silicuaMagnesium silicide2850000022831-39-6Mg2Si
669Maleic anhydritMaleic anhydride29171400108-31-6C4H2O3
670Malono nitrilMalono nitrile29269000109-77-3C3H2N2
671Mangan etylen-1,2-bis-dithiocacbamatManganethylen-1,2-bis-dithiocarbamat2931909012427-38-2C4H6N2S4Mn
672Mangan resinatManganese resinate293190909008-34-8C41H58O4Mg
673M-clo toluen1-chloro-3- methylbenzene29039990108-41-8C7H7Cl
674MentholMenthol89-78-1;C10H20O
2216-51-5
675Metyl xyclopentanMethyl cyclopentane2902190096-37-7C6H12
6762-Mercapto imidazolin2-Mercapto imidazoline2933299096-45-7C3H6N2S
677Mesityl oxitMesityl oxide29141900141-79-7C6H10O
678Metacryl aldehitMethacryl aldehyde2912199078-85-3C4H6O
679MetaldehitMetaldehyde29125000108-62-3C8H16O4
680MetanolMethanol2905110067-56-1CH4O
681Metan sunphonyl cloritMethane sulfonyl chloride29049000124-63-0CH3ClO2S
682MethallanolMethallyl alcohol29052900513-42-8C4H8O
683Methamito photphoMethamido phospho2930500010265-92-6C2H8O2NSP
684MetanMethane2711149074-82-8CH4
685MetanolMethanol2905110067-56-1CH4O
686MethomylMethomyl2930909016752-77-5C5H10O2N2S
6872-Methoxy etyl axetat2-Methoxy ethyl acetate29153990110-49-6C5H10O3
6883-Metyl -1-buten3-Methyl -1 -butene29012990563-45-1C5H10
689Metyl acrylatMethyl acrylate2916120096-33-3C4H6O2
6902-Metyl- butan2-methyl- butane2901100078-78-4C5H12
691Metyl cloritMethyl chloride2903111074-87-3CH3Cl
692Metyl bromitBromo methane2903391074-83-9CH3Br
693Metyl-parathionMetyl-parathion29199000298-00-0(CH3O)2P(S)O
C6H4NO2
694Monometyl-tetraclo diphenyl metanMonomethyl-Tetrachloro diphenyl methane2903990076253-60-6C14H12Cl4
695Monometyl-dibrom-diphenyl metanMonomethyl- dibromo-diphenyl methane2903990099688-47-8C14H12Br2
696Metyl cloformatMethyl chloroformate2915909079-22-1C2H3ClO2
697Metyl eteMethyl ether29091900115-10-6C2H6O
698Metyl etyl keton peroxitMethyl ethyl ketone peroxide290960001338-23-4C8H18O6
699Metyl formatMethyl formate29151300107-31-3C2H4O2
700Metyl hydrazinMethyl hydrazine2928009060-34-4CH6N2
701Metyl isobutyl keton peroxitMethyl isobutyl ketone peroxide2909600037206-20-5C12H26O4
702Metyl isoxyanatMethyl isocyanate29291090624-83-9C2H3NO
703Metyl mercaptanMethyl mercaptan2930909074-93-1CH4S
704Metyl thioxyanatMethyl thiocyanate29309090556-64-9C2H3NS
7052-Metyl-1,3-butadien2-Methyl-1,3-butadiene2901240078-79-5C5H8
706Metyl-1-buten2-Methyl-1 -butene29012990563-46-2C5H10
7072-Metyl-2-Propen nitril2-Methyl-2- Propenenitrile29269000126-98-7C4H5N
708Metyl-3-buten nitril2-Methyl-3 -butene nitrile2926900016529-56-9C5H7N
7092-Metyl-aziridin2-Methyl-Aziridine2933999075-55-8C3H7N
7104,4’-Metyl enebis (2-chloroaniline) và muối của chúng4,4’-Methylenebis (2-chloroaniline) and/or salts, in powder form29215900101-14-4C13H12Cl2N2
7111-Metyl etyl clocacbonat1-Methyl ethyl chloro carbonate29151300108-23-6C4H7CIO2
712Metyl isoxyanatMethyl isocyanate29291090624-83-9C2H3NO
713Metyl oxiran (Propylen oxit)Methyl oxirane (Propylene oxide)2910200075-56-9C3H6O
7142-Metyl-propan nitril2-Methyl-Propane nitrile2926900078-82-0C4H7N
7152-Metyl propen (1-Propen, 2-metyl-)2-Methyl propene (1-Propene, 2-methyl-)29012300115-11-7C4H8
7163-Metyl pyridin3-Methyl pyridine29333990108-99-6C6H7N
717Metyl triclo silan (Silan, triclometyl-)Methyl trichloro silane (Silane, trichloromethyl-)2931909075-79-6CH3Cl3Si
7181-Metoxy-2-propanoll-Methoxy-2- propanol29094900107-98-2C4H10O2
7194-Metoxy-4-metyl pentan-2-on4-Methoxy-4-methyl pentan-2-one19872-52-719872-52-7C6H12O5
720Metyl 2-clo propionatMethyl 2-chloropropionate2915909017639-93-9C4H7O2Cl
721Metyl axetatMethyl acetate2915099079-20-9C3H6O2
722Metyl butyratMethyln-butyrate29156000623-42-7C5H10O2
723Metyl clo axetatMethyl chloroacetate2915399096-34-4C3H5ClO2
724Metyl diclo silanMethyl dichloro ilane2931904175-54-7CH4Cl2Si
725Metyl hydrazinMethyl hydrazine2928009060-34-4CH6N2
726Metyl isobutyl cacbinolMethyl isobutyl carbinol9051900108-11-2C6H14O
727Metyl isobutyl ketonMethyl isobutyl ketone29141300108-10-1C6H12O
728Metyl isopropenyl ketonMethyl isopropenyl ketone29141900563-80-4C5H10O
729Metyl isothioxyanatMethyl isothiocyanate29309090556-61-6C2H3NS
730Metyl isovaleratMethyl isovalerate29156090556-24-1C6H12O2
731Metyl isoxyanatMethyl isocyanate29291000624-83-9C2H3NO
732Metyl lotuaIodo methane2903399074-88-4CH3I
733Metyl metacrylatMethyl methacrylate2916141080-62-6C5H8O2
734Metyl orthosilicatMethyl orthosilicate29209090681-84-5C4H12O4Si
735Metyl propionatMethyl propionate29155000554-12-1C4H8O2
736Metyl propyl eteMethyl propyl ether29091900557-17-5C4H10O
737Metyl propyl keton2-Pentanone29141900107-87-9C5H10O
738Metyl tert-butyl eteMethyl tert-butyl ether290919001634-04-4C5H12O
739Metyl vinyl ketonMethyl vinyl ketone2914190078-94-4C4H6O
740Metyl-5-etyl pyridin2-Methyl-5-ethyl pyridine29333990104-90-5C8H11N
741MetylalDimethoxy methane29110000109-87-5C3H8O2
742Metylallyl cloMethyl allyl chloride29032900563-47-3C4H7Cl
743Metylamyl axetatMethyl amyl acetate29153900108-84-9C8H16O2
744Metyl cyclo hexanMethyl cyclohexane29021900108-87-2C7H14
745Metyl cyclohexanolMethylcyclohexanol2906120025639-42-3C7H14O
746Metyl cyclohexanonMethyl cyclohexanone29142200583-60-8;C7H12O
589-92-4;
591-24-2
747Metyl dietanol aminMethyl diethanol amine29221990105-59-9C5H13ON
7482-Metylfuran2-Methylfuran29321900534-22-5C5H6O
7494-Metyl morpholin4-Methyl morpholine29349990109-02-4C5H11ON
750Metyl pentadienMethyl pentadiene29012990926-56-7C6H10
7512-Metyl pentan-2-ol2-Methyl-2-pentanol29051900590-36-3C6H14O
752Metyl phenyl diclosilanMethyl phenyl dichlorosilane29319090149-74-6C7H8Cl2Si
7531-Metyl piperidin1-Methyl piperidine29333990626-67-5C6H13N
754Metyl tetrahydrofuran2-Methyl tetrahydrofiiran2932190096-47-9C5H10O
755MevinphosMevinphos291990007786-34-7C7H13O6P
756Monovinyl axetatVinyl acetate monomer29153200108-05-4C4H6O2
757Hợp chất của hypocloritCompound of hypochlorite282890------
758MonocrotophoMonocrotophos292412006923-22-4C7H14NO5P
759MorpholinMorpholine29349990110-91-8C4H9ON
760toluidinToluidin29214300108-44-1;C7H9N
95-53-4
761N- butyl cloruan-Butylchloride29031990109-69-3C4H9Cl
762N,n-dietyl amino etanoln,n-Diethyl amino etanol29221990100-37-8C6H15ON
763N,n-Dietyl etylen diaminn,n-Diethyl ethylene diamine29212900100-36-7C6H16N2
764N,N-Dimetyl acetamitN,N-dimethyl acetamide29241900127-19-5C4H9NO
765N,N-Dimetyl formamitN,N-dimethyl formamide2924190068-12-2C3H7NO
766N,N-Dimetyl anilinn,n-Dimethyl aniline29214200121-69-7C8H11N
767N,n-dimetyl amino etanol và các muối proton hóa chất tương ứngn,n-Dimetyl amino ethanol29221990108-01-0C4H11ON
768N,n-dimetyl-p-toluidinn,n-Dimethyl-p- toluidine2921430099-97-8C9H13N
769N-amino etyl piperazinn-Amino ethyl piperazine29335990140-31-8C6H15N3
770N-amyl metyl keton2-Heptanone29141900110-43-0C7H14O
771Pentyl aminPenthyl amine29211999110-58-7C5H13N
772NaphthalenNaphthalene2902900091-20-3C10H8
7732-Naphtyl amin2-naphthyl amine91-59-829213000C10H9N
774NatriSodium280511007440-23-5Na
775Natri aluminatSodium aluminate284190001302-42-7NaAlO2
776NaledNaled29199000300-76-5(CH3O)2P(O)O
 CHBrCBrCl2
777Nonylphenol ethoxylatEthoxylated nonylphenol290729909016-45-9C15H23O.(C2H4O)n
778NonylphenolsNonylphenols2907299025154-52-3;C15H24O
104-40-5;
84852-15-3
779Natri azidSodium azide2850000026628-22-8NaN3
780Natri bicacbonatSodium hydrogen carbonate28363000144-55-8NaHCO3
781Natri bromatSodium bromate282990907789-38-0NaBrO3
782Natri clo axetatSodium chloroacetate291540003926-62-3C2H3O2ClNa
783Natri cloritSodium chlorite282890907758-19-2NaClO2
784Natri flo acetatSodium fluoroacetate2915909062-74-8C2H3FO2.Na
785Natri cloratSodium chlorate28291107775-09-09 00:00:00NaClO3
786Natri picramatSodium picramate29089900831-52-7C6H4N3NaO5
787Natri flo silicatSodium fluorosilicate2826900016893-85-9Na2SiF6
788Natri floruaSodium fluoride282619007681-49-4NaF
789Natri hydrodifloruaSodium hydrogendifluoride282619001333-83-1NaHF2
790Natri hydrosunfuaSodium hydrosulfide2830100016721-80-5NaHS
791Natri hydroxitSodium hydroxide28151200 hoặc 281511001310-73-2NaOH
792Natri hypocloritSodium hypochlorite2828901014380-61-1NaClO
793Natri metylatSodium methylate29051900124-41-4CH3NaO
794Natri nhôm hydruaSodium aluminium hydride2850000013770-96-2NaAlH4
795Natri oxitSodium oxide285000001313-59-3Na2O
796Natri pemanganatSodium permanganate2841690010101-50-5NaMnO4
797Natri perboratSodium perborate284030007632-04-04 00:00:00NaBO3
798Natri percloratSodium perchlorate282990107601-89-0NaClO4
799Natri persunphatSodium persulfate283340007775-27-1Na2S2O8
800Natri selenitSodium selenite2842909010102-18-8Na2SeO3
801Natri silicatSodium metasilicate283911006834-92-0Na2SiO3
802Natri sunfuaSodium sulfide283010001313-82-2Na2S
803Natri tetraboratSodium tetraborate28401100 và 284019001330-43-4Na2B4O7
804Natri tripolyphotphatSodium tripolyphosphate2835317758-29-4Na5P3O10
805Natri thiosunphuricSodium dithionite283110007775-14-6Na2S2O4
806Natri vanadatSodium vanadate2841900013718-26-8NaVO3
807N-butyl clo formatN-Butyl chloroformate29159090592-34-7C5H9O2Cl
808N-butyl formatN-Butyl formate29151300592-84-7C5H10O2
809N-Butyl isocyanatN-Butyl isocyanate29291090111-36-4C5H9NO
810N-butyl metacrylatN-Butyl methacrylate2916149097-88-1C8H14O2
811N-butyl aminn-Butyl amine29211900109-73-9C4H11N
812N-decanN-Decane29011000124-18-5C10H22
813NeonNeon280429007440-01-09 00:00:00Ne
814N-etylanilinN-Ethylaniline29214200103-69-5C8H11N
815N-etyl diethanol aminN-Ethyl diethanol amine29221990139-87-7C6H15O2N
816N-heptanaldehitN-Heptanaldehyde (Heptanal)29121990111-71-7C7H14O
817N-heptenN-Heptane29011000142-82-5C7H16
818Nhôm cacbuaAluminium carbide284990001299-86-1Al4C3
819Nhôm cloruaAluminium chloride282732007446-70-0AlCl3
820Nhôm nitratAluminium nitrate2834299013473-90-0Al(NO3)3
821Nhôm phốtphuaAluminium phosphide (A1P)2848000020859-73-8AlP
822Niken hợp chất dạng bột (oxit, sunphit, cacbonat)Nickel compounds in inhalable powder form (oxides, sulphides, carbonate)381010Ni
823Niken tetracarbonylNickel tetracarbonyl28112913463-39-3C4NiO4
824NicotinNicotine2933999054-11-5C10H14N2
825Nicotin salicylatNicotine salicylate2939999029790-52-1C17H20N2O3
826Nicotin sulfatNicotine sulfate2933999065-30-5C20H30N4O4S
827Nicotin tartratNicotine tartrate2933999065-31-6C18H26N2O12
828Niken nitratNickel (II) nitrate2834299013138-45-9Ni(NO3)2
829Niken tetra carbonylNickel tetraCarbonyle2853000013463-39-3Ni(CO)4
830NitơNitrogen280430007727-37-9N2
831Nitric axitNitric acid280800007697-37-2HNO3
832Nitơ (II) oxitNitric oxdide2811299010102-43-9NO
833Nitro anilinNitro aniline2921420099-09-2;C6H6O2N2
100-01-6;
88-74-4
834Nitro anisol1-Methoxy-2-nitro benzene29093000100-17-4C7H7O3N
835Nitro benzenNitro benzene2904209098-95-3C6H5O2N
8364-Nitro biphenyl4-Nitro biphenyl2904209092-93-3C12H9NO2
837P-Nitrosodimetyl anilinP-Nitroso dimethylaniline29214200138-89-6C8H10ON2
838NitroxenluloNitro cellulose391220119004-70-0---
839NitrofenNitrofen290930001836-75-5C12H7O3NCl2
840Nitrogen oxitNitrogen oxides2811229011104-93-1NOx
841Nitro glycerinNitro glycerin2920909055-63-0C3H5N3O9
8422-Nitro naphthalen2- Nitronaphthalene2904209086-57-7C10H7O2N
843Nitro phenolNitro phenol29089900100-02-7;C6H5O3N
554-84-7;
88-75-5
844Nifro propanNitro propane29042090108-03-2;C3H7O2N
79-46-9
845Nitro toluenNitro toluene2904209099-08-1;C7H7O2N
88-72-2;
99-99-0
846Nitro trifloruaNitrogen trifluoride281290007783-54-2NF3
847N-Metyl acetamitN-Methyl acetamide2924190079-16-3C3H7NO
848N-Metyl-n, 2,4,6-tetranitro anilinN-Methyl-n,2,4,6-tetranitro aniline36020000479-45-8C7H5N5O8
849N-metyl anilinN-Methyl aniline29214200100-61-8C7H9N
850N-Metyl butyl aminN-Methyl butyl amine29211900110-68-9C5H13N
851NonanNonane29011000111-84-2C9H18
852NonylphenolNonylphenol2907130025154-52-3104-40- 5;11066-49-2; 84852-15-3C15H24O
853Norbornadien (Dicycloheptadien)2,5 -Norbornadiene29021900121-46-0C7H8
854N-Pentyl-isopentyl phthalatN-pentyl- isopentylphthalate2917776297-69-9C18H26O4
855N-Pentyl-isopentyl phthalatN-pentyl- isopentylphthalate2917776297-69-9C18H26O4
856N-propanolPropan-1 -ol2905120071-23-8C3H8O
857N-propybenzenN-Propyl benzene29029090103-65-1C9H12
858N-propyl axetatPropyl acetate29153990109-60-4C5H10O2
859N-propyl iođua1-Iodopropane29033990107-08-4C3H7I
860N-Propyl isoxyanatN-Propyl isocyanate29291090110-78-1C4H7ON
861O-Aminoazo toluenO-Aminoazotoluene2921490097-56-3C14H15N3
862O-anisidino-Anisidine2922290090-04-0C7H9ON
863O-Clo toluenO-Clo toluen2903990095-49-8C7H7Cl
864Ocryl aldehit (etyl hexadehyd)Octanal29121900124-13-0C8H16O
865Octabrom biphenylOctabromobiphenyl2903990027858-07-7C12H2Br8
866Octabromodiphenyl ether (bao gồm hexabromo diphenyl ete và heptabromo diphenyl ete)Commercial octabromodiphenyl ether (including Hexabromodiphenyl ether and Heptabromodiphenyl ether)2914700036483-60-0---
68928-80-3
867Octaflo cyclobutanOctafluoro cyclobutane29038990115-25-3C4F8
868OctanOctane29011000111-65-9C8H18
869Octabromo diphenyl eteOctabromo diphenyl ether2909300032536-52-0C12H2Br8O
870OxadiargylOxadiargyl2931909039807-15-3C15H14Cl2N2O3
871Oxydemeton-metylS-[2-(Ethylsulfinyl) ethyl] O,O-dimethyl phosphorothioate29309090301-12-2C15H15O4PS2
872O-diclo benzeno-Dichloro benzene2903910095-50-1C6H4Cl2
873OleumOleum280700008014-95-7H2SO4*nSO3
874oo-Dietyl s-etyl sunphinyl metyl photpho thioatoo-Diethyl s-ethyl sulphinyl methyl phosphoro thioate293090902588-05-08 00:00:00C7H17O4PS2
875oo-Dietyl s-etyl thiometyl photphorothioatoo-Diethyl s-ethyl sulphonyl methyl phosphorothioate293090902588-06-09 00:00:00C7H17O5PS2
876oo-Dietyl s-isopropyl thiometyl photphodithioatoo-Diethyl s-isopropyl thiomethyl phosphorodithioate78-52-478-52-4C8H19O2PS3
877oo-Dietyl s-propyl thiometyl photphodithioatoo-Diethyl s-propyl thiomethyl phosphorodithioate293090903309-68-0C8H19O2PS3
878oo-Dietyl s- etylthiometyl photphothioatoo-Diethyl s-ethyl thiomethyl phosphorothioate293090902600-69-3C7H17O3PS2
879Osmium tetroxitOsmium tetroxide2843900020816-12-0OsO4
880O-tolidinO-Tolidine29215900119-93-7C14H16N2
881O-tolidin dihydro cloO-Tolidine dihydrochloride29215900612-82-8C14H18N2Cl2
882OxyOxygen280440007782-44-7O2
883Oxy difloruaOxygen difluoride281290007783-41-7F2O
884OxydisunfotonOxydisulfoton293090902597-07-06 00:00:00C8H19O3PS3
885Oxygen difloritOxygen difloride281290007783-41-7F2O
886P-anisidinp-Anisidine (4-Methoxy benzen anime)29222900104-94-9C7H9ON
887ParaldehitParaldehyde29125000123-63-7C6H12O3
888Paraoxon (dietyl 4-nitrophenyl photphat)Paraoxon (diethyl 4- nitrophenyl phosphate)29199000311-45-5C10H14NO6P
889ParaquatParaquate293399901910-42-5C12H14Cl2N2
890ParathionParathion2920110056-38-2C10H14NO5PS
891Parathion-metylParathion-methyl29201100298-00-0C8H10NO5PS
892P-clo toluen1-chloro-4-methylbenzene29039900106-43-4C7H7Cl
893PensulfothionPensulfothion29309090115-90-2C11H17O4PS2
894Penta kẽm cromat octahydroxitPentazinc chromate octahydroxide2841500049663-84-5Zn5(OH)8CrO4
895PentaboranPentaborane2850000019624-22-7B5H9
896Pentabrom diphenyl ete (bao gồm tetrabromo diphenyl ete và pentabromo diphenyl ete)Commercial pentabromo diphenyl ether (including tetrabromo diphenyl ether and pentabromo diphenyl ether)2909300032534-81-9---
40088-47-9
897PentacloPentachloronaphthalene290399001321-64-8C10H3Cl5
898Pentaclo etanPentachloro ethane2903199076-01-7C2HCl5
899Pentaclophenol và muối và este của nóPentachlorophenol and its salts and esters2908110087-86-5C6HCl5O
9001,3-Pentadien1,3-Pentadiene29012990504-60-9C5H8
901pentaerythritol tetranitratpentaerythritol tetranitrate2920909078-11-5C5H8N4O12
902Pentametyl heptan (isododecan)Pentametyl heptane (Isododecane)2901100031807-55-3C12H26
903Pentan-2,4-dionPentane-2,4-dione29141900123-54-6C5H8O2
904PentanPentane29011000109-66-0C5H12
905Pentanol2-Pentanol; 1-Pentanol290519006032-29-7;C5H12O
71-41-0
906PhosalonPhosalone293090902310-17-0C12H15ClNO4PS2
907ProcymidonProcymidone2932999032809-16-8C13H11Cl2NO2
9081,3-Propan sunton1,3-Propane sultone293299901120-71-4C3H6O3S
909PropacloPropachlor292412001918-16-7C11H14ClNO
910PropanilPropanil29241200709-98-8C9H9Cl2NO
911PropargitPropachlor293090902312-35-8C19H26O4S
912PropisocloPropisochlor2924190086763-47-5C15H22ClNO2
913PyrazophosPyrazophos2933999013457-18-6C14H20N3O5PS
914PentenPentene29012990109-67-1;C5H10
646-04-8;
627-20-3
915Peraxetic axitPeracetic acid2915909079-21-0C2H4O3
916Perclo metyl mercaptanPerchloro methyl mercaptan29309090594-42-3CCl4S
917Perflo octan sunfonic axit, perflo octan sunfonat, perflo octan sunfoamit và perflo octan sunfonylsPerfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls293500001691-99-2,---
1763-23-1,
24448-09-7,
251099-16-8,
2795-39-3,
29081-56-9,
29457-72-5,
307-35-7,
31506-32-8,
4151-50-2,
56773-42-3,
70225-14-8
918PFIB: 1,1,3,3,3-Pentaflo-2-(triflo metyl)-1 -propen1-Propene, 1,1,3,3,3 - pentafluoro-2- (trifluoromethyl)-29033990382-21-8C4F8
919PhenetidinPhenetidine29222900156-43-4C8H11ON
920PhenolPhenol29071100108-95-2C6H6O
921Phenol phthaleinPhenolphthalein2932999077-09-8C20H14O4
922Phenyl clo fomatPhenyl chloroformate291590901885-14-9C7H5ClO2
923Phenyl isocyanatPhenyl isocyanate29291090103-71-9C7H5ON
924Phenyl mercaptanPhenyl mercaptan (Thiophenol)29309090108-98-5C6H6S
925Phenyl aminPhenyl amine2921410062-53-3C6H7N
926Phenyl hydrazinPhenyl hydrazine29280090100-63-0C6H15N2
927Phenyl photpho dicloPhenylphosphorus Dichloride29319090644-97-3C6H5Cl2P
928Phenyl photpho thiodicloritPhenyl phosphorus thiodichloride293190903497-00-5C6H5Cl2SP
929Phenyl triclo silanPhenyl trichloro silane2931909098-13-5C6H5Cl3Si
930PhoratPhorate29309090298-02-2C7H17O2PS3
931PhosacetimPhosacetim292990904104-14-7C14H13Cl2N2O2PS
932PhosalonPhosalone293499902310-17-0C12H15O4NClS2P
933PhosphamidonPhosphamidon2924120013171-21-6C10H19CINO5P
934Photpho (trắng, vàng)Phosphorus (White, yellow)280470007723-14-0P4
935Phosphorus tricloritPhosphorus trichloride281210007719-12-02 00:00:00PCl3
936Photpho trihydrit (photphin)Phosphorus trihydride (phosphine)281210007803-51-2PH3
937Photpho pentacloruaPhosphorus penta chloride2812100010026-13-8PCl5
938Photpho pentasunfuaPhosphorus pentasulfide281390001314-80-3P2S5
939Photpho pentoxitPhosphorus pentoxide280910001314-56-3P2O5
940Photpho sesquisunfuaPhosphorus sesquisulfide281390001314-85-8P4S3
941Phthalic anhydritPhthalic anhydride2917350085-44-9C8H4O3
942Picolinα-picoline (2-Methyl pyridine)2933999052962-96-6C6H7N
943Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimetyl butan-2-olPinacolyl alcohol: 3,3-Dimetyl butan-2-ol29051900464-07-3C6H14O
944PiperazinPiperazine29335990110-85-0C4H10N2
945Piperonyl metyl keton3,4 - methylene dioxypheny - 2 -propanon293292004676-39-5C10H10O3
946p-Nitro clo benzenp-Nitro chloro benzene29049000100-00-5C6H4O2NCl
947PiperonalPiperonal29329300120-57-0C8H6O3
948Polybrominated biphenyls (PBBs)Polybrominated biphenyls (PBBs)38248200 hoặc 2710910013654-09-6, 27858-07-7, 36355-01-8---
949Polychlorinated terphenyls (PCTs)Polychlorinated terphenyls (PCTs)38248200 hoặc 2710910061788-33-8C18H14-nCln (n=1-14)
950Polyclo odibenzofurans và PolyclodibenzodioxinsPolychlorodibenzofur ans and Polychlorodibenzodio xins (including TCDD)--------
951Promurit (1-(3,4- diclophenyl)-3- triazenethiocacboxamit)Promurit (1-(3,4-dichlorophenyl)-3 -triazenethiocarboxamide)293090905836-73-7C7H6Cl2N4S
9521,2-Propadien1,2-Propadiene29012990463-49-0C3H4
9532-Propan amin2-Propanamine2921190075-31-0C3H9N
954PropanPropane2711120074-98-6C3H8
955Propane-1,2-diolPropane-1,2-diol2905320057-55-6C3H8O2
9562-Propen amit2- Propen amit2924190079-06-1C3H5NO
9571 -propen-2-chloro-l ,3-diol-diaxetat1 -propen-2-chloro-1,3-diol-diacetate2915399010118-77-6C7H9ClO4
9581-Propen1-Propene27111490115-07-1C3H6
959Propen nitrilPropionitrile (Propane nitrile)29242990107-12-0C3H5N
960Propenoyl cloruaAcrylyl chloride (2-Propenoyl chloride)29161900814-68-6C3H3ClO
961PropionaldehitPropionaldehyde29121990123-38-6C3H6O
962Propionic anhydritPropionic anhydride29159090123-62-6C6H10O3
963Propionyl cloruaPropionyl chloride2915909079-03-8C3H5OCl
964PropoxurPropoxure29242990114-26-1C11H15NO3
965Propyl cloformatPropyl chloroformate29159090109-61-5C4H7ClO2
966Propyl formatPropyl formate29151300110-74-7C4H8O2
967Propyl aminPropyl amine29211900107-10-8C3H9N
968Propylen oxitPropylen oxide2910200075-56-9C3H6O
969Propylen tetramerPropylene tetramer290129906842-15-5C12H24
9701,2-Propylen diamin1,2-Propylene diamine2921290078-90-0C3H10N2
971Propyltriclo silanPropyl trichloro silane29319090141-57-1C3H7Cl3Si
9721 -Propyn1-Propyne2901299074-99-7C3H4
973P-ToluidinP-Toluidin29214300106-49-0C7H9N
974PyrazoxonPyrazoxon29331990108-34-9C8H15N2O4P
975PyridinPyridine29333100110-86-1C5H5N
976PyrolidinPyrrolidine29339990123-75-1C4H9N
977QuinolinQuinoline2933490091-22-5C9H7N
978Quintozenpentachloronitrobenzene2904900082-68-8C6Cl5NO2
979ResorcinolResorcinol29072100108-46-3C6H6O2
980RotenonRotenone2932999083-79-4C23H22O6
981Rượu AllylAllyl alcohol29052900107-18-6C3H6O
982Rượu propargylPropargyl alcohol29052900107-19-7C3H4O
983Sắt (III) cloruaIron(IIl) chloride282739207705-08-0FeCl3
984Pentacacbonyl sắtIron, pentacacbonyl-38089113463-40-6C5FeO5
985scandiscandium280530007440-20-2Sc
986Selen (dạng bột)Selenium (powder)280490007782-49-2Se
987Selen dioxitSelenium dioxide281129907746-08-04 00:00:00SeO2
988Selen disunfuaSelenium disulfide281390007488-56-4SeS2
989Selen hexafloruaSelenium hexafluoride28127783-79-1SeF6
990Selen oxycloritSelenium oxychloride281290007791-23-3SeCl2O
991SilanSilane285000007803-62-5SiH4
992SilicSilicon28046100 hoặc 280469007440-21-3Si
993Silicon tetracloruaSilicon tetrachloride2812100010026-04-7SiCl4
994Silicon tetrafloruaSilicon tetrafluoride282619007783-61-1SiF4
995SilvexSilvex2918990093-72-1C9H7O3Cl3
996SimazinSimazine29339990122-34-9C7H12ClN5
997Stronti carbonatStrontium carbonate283692001633-05-2SrCO3
998Stronti nitratStrontium nitrate2834299010042-76-9Sr(NO3)2
999Stronti peroxitStrontium peroxide281640001314-18-7SrO2
1000StrychninStrychnine2933999057-24-9C21H22H2O2
1001Strychnin sunphatStrychnine sulfate2939999060-41-3C21H22O6N2S
1002SulfoteppSulfotepp292019003689-24-5C8H20O5P2S2
1003Sulphuryl floruaSulfuryl fluoride282619002699-79-8SF2O2
1004T.E.P.P - (Tetraetyl pyrophotphat)T.E.P.P - (Tetraethyl pyrophosphate)29199000107-49-3C8H20O7P2
1005TaliThallium81125200 81125900 811251007440-28-0Tl
1006Tali nitrat (khan và ngậm nước)Thallium nitrate2834299010102-45-1TlNO3
1007Tali sunphatThallium sulfate283329907446-18-6Tl2(SO4)
1008TechnazenTechnazene29049000117-18-0C6HCl4NO2
1009ThiobencarbThiobencarb2930909028249-77-6C12H16ClNOS
1010ThiodicarbThiodicarb2930909059669-26-0C10H18N4O4S3
1011TolylfluanidTolylfluanid29309090731-27-1C10H13Cl2FN2O2S2
1012TrichlorfonTrichlorfon2931909052-68-6C4H8Cl3O4P
1013TricyclazolTricyclazole2933999041814-78-2C9H7N3S
1014TrifluralinTrifluralin290490001582-09-8C13H16F3N3O4
1015Telu hexafloruaTellurium hexafluoride282619007783-80-4TeF6
1016Terpen hydrocacbonTerpene hydrocarbon2902190068956-56-9C10H16
1017TerpinolenTerpinolene29021900586-62-9C11H16
1018Tert-butyl acrylatTert-butyl acrylate2915901663-39-4C7H12O2
1019Tert-butyl cloruaT ert-butylchloride29031990507-20-0C4H9Cl
1020Tert-butyl isocyanatTert-Butyl isocyanate292910901609-86-5C5H9NO
1021Tert-butyl peroxy isobutyratTert-butyl peroxy isobutyrate29159090109-13-7C8H16O3
1022Tert-butyl peroxyaxetatTert-butyl peroxyacetate29159090107-71-1C6H12O3
10235-Tert-Butyl-2,4,6- trinitro-m-xylen5-tert-Butyl-2,4,6- trinitro-m-xylene2904900081-15-2C12H15N3O6
1024Tert-butylperoxy isopropylcarbonatTert-butyl peroxy isopropyl carbonate292090902372-21-6C8H16O4
1025Tert-butyl peroxy maleatTert-butyl peroxy maleate291899001931-62-0C8H12O5
1026Tert-butylperoxy pivalateTert-butylperoxy pivalate29189900927-07-1C9H18O3
1027Tetra etyl thiếcTetraethyltin29319080597-64-8C8H20Sn
1028Tetrabrom etanTetrabromo ethane2903391979-27-6C2H2Br4
10292,3,7,8-Tetraclo dibenzo-p-dioxin2,3,7,8 -tetrachloro dibenzo-p-dioxin293299901746-01-6C12H4Cl4O2
10301,1,2,2-Tetraclo etan1,1,2,2-Tetrachloro ethane2903199079-34-5C2H2Cl4
1031Tetraclo etylenTetrachloro ethene29032300127-18-4C2Cl4
1032Tetraclo phenol2,3,4,6-Tetrachloro phenol2908190058-90-2C6H2Cl4O
10331,1,1,2-Tetraclo etan1,1,1,2-Tetra chloro ethane29031990630-20-6C2H2Cl4
1034Tetraetyl silicatTetraethyl silicate2920909078-10-4C8H20O4Si
1035Tetraetyl enpentaminTetraethyl enepentamine29212900112-57-2C8H23N5
1036Tetraflo metanTetrafluoro methane2903399075-73-0CF4
1037Tetraflo etylenTetrafluoro ethylene29033990116-14-3C2F4
10381,2,3,6-Tetrahydro-l-metyl-4-phenyl pyritin1,2,3,6-Tetrahydro-1 - methyl-4-phenyl pyridine2933399028289-54-5C12H15N
1039Tetrahydro-3,5- dimetyl-1,3,5,- thiadiazine-2-thion (Dazomet)Tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5,-thiadiazine-2-thione (Dazomet)29349990533-74-4C5H10N2S2
1040Tetrahydro furanTetrahydro furan29321100109-99-9C4H8O
1041Tetrahydro furfuryl aminFurfuryl amine, tetrahydro-293219004795-29-3C5H11ON
1042Tetrahydro phthalic anhydritTetrahydro phthalic anhydride2917200085-43-8C8H8O3
1043Tetrahydro thiophenTetrahydro thiophene29349990110-01-0C4H8S
1044Tetrametylen disunphotetraminTetramethylene disulphotetramine2934999080-12-6C4H8N4O4S12
1045Tetrametyl silanTetramethylsilane2931909075-76-3C4H12Si
1046Tetrametyl amonni hydroxitTetramethyiammonium hydroxide2923900075-59-2C4H13ON
1047Tetranatri pyrophotphatTetrasodium diphosphate283539107722-88-5Na4O7P2
1048TetranitrometanTetranitro methane29042090509-14-8CN4O8
1049Tetrapropyl orthotitanatTetrapropylorthotitanate290519003087-37-4C12H28O4Ti
1050ThalidomitThalidomide2933999050-35-1C13H10N2O4
1051ThiabendazolThiabendazole29341000148-79-8C10H7N3S
10524-Thiapentanal4-Thiapentanal293090903268-49-3C4H8OS
1053ThioglycolThiomonoglycol2930909060-24-2C2H6OS
1054ThiometonThiometon29309090640-15-3C6H15O2S3P
1055ThionazinThionazin29339990297-97-2C8H13N2O3PS
1056ThiophenThiophene29349990110-02-1C4H4S
1057ThioureaThiourea2930909062-56-6CH4N2S
1058Thiourea dioxitThiourea dioxide293090901758-73-2CH4O2N2S
1059ThiramThiram29303000137-26-8C6H12N2S4
1060Thori nitratThorium nitrate2834299013823-29-5TH(NO3)4
1061ThorinThorine29319090132-33-2C16H13O11N2S2As
1062Thủy ngân và các hợp chất của thủy ngânMercury and mercury compounds---------
1063ThymolThymol2907190089-83-8C10H14O
1064Thiếc (IV) cloruaStannic tetrachloride282739907646-78-8SnCl4
1065TirpatTirpate29291026419-73-8C8H14N2O2S2
1066TitanTitanium81082000 và 810890007440-32-6Ti
1067Titan hydruaTitanium hydride285000007704-98-5TiH2
1068Titan tetracloritTitanium tetrachloride282739907550-45-0TiCl4
1069Toluene di-isocyanatToluene di-isocyanate29291090584-84-9;C9H6N2O2
91-08-7
1070Trans-xyclohexan-1,2-dicarboxylic anhydritTrans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride2917200014166-21-3C8H10O3
10711,1,1 -Triclo-2,2-bis(4-clophenyl) etan (D.D.T)1,1,1-Trichloro-2,2- bis(4- chlorophenyl)ethane2903920050-29-3C14H9Cl5
1072Tri phenyl hydroxit thiếcTriphenyl tin hydroxide2931909076-87-9C18H16OSn
1073Triallyl aminTriallyl amine29211900102-70-5C9H6N
10741,3,5-Triamino-2,4,6-trinitro benzen1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitro benzene292159003058-38-6C6H6N6O6
1075Tributyl axetat thiếcTributylt in acetate2931200056-36-0C14H30O2Sn
1076Tributyl laurat thiếcTributyl tin laurate293120003090-36-6C24H50O2Sn
1077Tributyl aminTributyl amine29211900102-82-9[CH3(CH2)3]3N
1078Triclo etylenTrichloro ethylen2903220079-01-6CHClCCl2
10792,4,6-Triclo phenol2,4,6-Trichloro phenol2908190088-06-2C6H3OCl3
1080Triclo silanTrichloro silane285300010025-78-2SiHCl3
1081Triclo acetyl cloruaTrichloro acetyl chloride2915909076-02-8C2Cl4O
1082Triclo benzenTriclo benzen29039900108-70-3;C6H3C13
120-82-1;
87-61-6
1083Triclo butenT richlorobutene290329002431-50-7C4H5Cl3
10841,1,1-Triclo etan1,1,1 -Trichloro ethane2903192071-55-6C2H3Cl3
1085Triclo metanChloroform2903130067-66-3CHCl3
1086Tricosaflododecanoic axitTricosafluoro dodecanoic acid29159070307-55-1C12HF23O2
1087Tricresyl photphatTricresyl phosphate291990001330-78-5C21H21O4P
1088Trietyl enemel aminTrietyl enemel amin2933690051-18-3C9H12N6
1089Trietyl thiếc sunphatTricresyl phosphate291990001330-78-5C21H21O4P
1090Trietyl photphitTriethy phosphite29209090122-52-1C6H15O3P
1091Trietyl aminTriethylamine29211900121-44-8C6H15N
1092Trietylen tetraminTriethylene tetramine29212900112-24-3C6H18N4
1093Trietyl thiếc axetatTriethyl tin acetate293190801907-13-7C8H18O2Sn
1094Trietyl thiếc sunphatTriethyl tin sulfate2931909057-52-3C12H30O4SSn2
1095Triflo metanTrifluoro methane (Fluoroform)2903399075-46-7CHF3
1096Triflo clo etylenTrifluoro chloro ethylene2903770079-38-9C2ClF3
1097Triiso butylenTriiso butylene290129907756-94-7C12H24
1098Triisopropyl boratTriisopropyl borate292090905419-55-6C9H21O3B
1099TrimetylaminTrimethylamine2921110075-50-3C3H9N
1100TrimetylclosilanTrimethylchlorosilane2931909075-77-4C3H9ClSi
1101Trimetyl acetyl cloruaTrimethylacetyl chloride291590903282-30-2C5H9OCl
1102Trimetyl boratTrimethyl borate29209090121-43-7C3H9O3B
1103Trimetyl photphitTrimethyl phosphite29209090121-45-9C3H9O3P
11043,3,5-Trimetyl cyclohexyl amin3,3,5-Trimethyl cyclohexylamine2921300015901-42-5C9H19N
1105Trimetyl thiếc axetatTrimethyl tin acetate29311118-14-5C5H12O2Sn
1106Trinitro anilinTrinitroaniline2921420026952-42-1C6H4N4O6
11072,4,6-trinitro anisol2,4,6-trinitro anisole29093000606-35-9C7H5N3O7
1108Trinitro benzenTrinitro benzene2904209099-35-4C6H3N3O6
1109Trinitrobenzoic axitTrinitrobenzoic acid29163990129-66-8C7H3N3O8
1110TrinitrocresolTrinitrocresol29089900602-99-3C7H5N3O7
11112,4,6-Trinitrophenetol2,4,6- Trinitrophenetole290930004732-14-3C8H7N3O7
11122,4,6- Trinitroresorcinol (styphnic axit)2,4,6-Trinitrophenol (picric acid)2908990088-89-1C6H3N3O7
11132,4,6-Trinitrotoluen2,4,6-Trinitrotoluene29042010118-96-7C7H5N3O6
1114Tri-o-cresyl photphatTri-o-cresyl phosphate (TOCP)2919900078-30-8C21H21O4P
1115TripropylaminTripropylamine29211900102-69-2C9H18N
1116TripropylenTripropylene2901299013987-01-4C9H18
1117Tris (2,3 dibro propyl) photphatTris (2,3 dibromopropyl) phosphate29191000126-72-7C9H15Br6PO4
1118Tris(2-clo etyl) photphatTris(2- chloroethyl)phosphate29199000115-96-8C6H12Cl3O4P
1119Tro kẽmZinc ashe26201100 hoặc 262019007440-66-6Zn
1120UndecanUndecane290110001120-21-4C11H24
1121Urea hydro peroxitUrea hydrogen peroxide28470010124-43-6CH6O3N2
1122ValeraldehitPentanaldehyde29121990110-62-3C5H10O
1123Valeryl cloValeryl chloride29159090638-29-9C5H9OCl
1124Vanadi pentoxitVanadium (V) oxide28253000 320649701314-62-1V2O5
1125Vanadyl sunphatVanadyl sulfate2833299027774-13-6VO(SO4)
1126Vinyl axetylenVinyl acetylene29012990689-97-4C4H4
1127Vinyl benzenVinyl benzene (Styrene)29025000100-42-5C8H8
1128Vinyl bromVinyl bromide29033990593-60-2C2H3Br
1129Vinyl butyratVinyl butyrate29156000123-20-6C6H10O2
1130Vinyl cloritVinyl chloride2903210075-01-4CH12CHCl
1131Vinyl etyl eteVinyl ethyl ether29091900109-92-2C4H8O
1132Vinyl floritVinyl fluoride2903399075-02-5C2H3F
1133Vinyl isobutyl eteVinyl isobutyl ether29091900109-53-5C6H12O
1134Vinyl metyl eteVinyl methyl ether29091900107-25-5C3H6O
1135Vinyl benzenVinyl benzene29025000100-42-5C8H8
1136Vinyliden cloritVinylidene chloride2903290075-35-4C2H2Cl2
1137Vinyliden floritVinylidene fluoride2903399075-38-7C2H2F2
1138Vinyl pyridinVinyl pyridin29333990100-69-6;C2H5C5H4N
1121-55-7;
100-43-6
1139VinyltoluenVinyl toluene2902909025013-15-4C9H10
1140Vinyltriclo silanVinyl trichlorosilane2931909075-94-5C2H3Cl3Si
1141Vonfram hexafloruaTungsten hexafluoride282619007783-82-6WF6
1142Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3 (3-oxo-1 -phenylbutyl)-2H-chromen-2-on)Warfarin ((RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)-2H-chromen-2-one)2932999081-81-2C19H16O4
1143XeriCerium280530007440-45-1Ce
1144XianamitCyanamide28530000420-04-2CH2N2
1145Xyanopropan-2-ol2-Cyanopropan-2-ol2926900075-86-5C4H7NO
1146Xyanuric cloruaCyanuric chloride29336900108-77-0C3N3Cl3
1147XyclohexanaminCyclohexylamine29213000108-91-8C6H13N
1148Xyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydritHexahydro phthalic anhydride2917200085-42-7C8H10O3
1149Xyhexatin plictranCyhexatine2931909013121-70-5C18H34OSn
1150XylenXylen29024300106-42-3;C8H10
108-38-3;
95-47-6
11512,4-Xylidin2,4-Xylidine; 2,6-Xylidine;2921490095-68-1; 87-62-7C8H11N
1152YtriYtrium280530007440-65-5Y
1153Zircon tetracloruaZirconium(IV) chloride2827399010026-11-6ZrCl4
1154ZirconiZirconium81092000 hoặc 810990007440-67-7Zr
1155Zirconi hydritZirconium(II) hydride285000207704-99-6ZrH2
1156Ziriconi nitratZirconium nitrate2834299013746-89-9Zr(NO3)4

Hiện nay việc khai báo hóa chất cần khai báo trên hệ thông trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn. DN sẽ đăng ký tài khoản và khai báo.

Các trường hợp dưới đây khi nhập khẩu hóa chất được miễn trừ khai báo (Điều 28 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP):

 1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
 2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.
 3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
 4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
 • Hồ Sơ Khai báo Hóa chất

– Bản khai báo hóa chất (điền theo form của web 1 cửa quốc gia)

– Đính kèm các tài liệu: Invoice, Bill of lading, MSDS nếu cần

* Thời gian xử lý: 0.5 – 1 ngày làm việc

Hóa chất được nhập khẩu như hàng hóa thông thường

Các Hóa chất nằm ngoài danh mục đã nêu ở trên được nhập khẩu như hàng hóa thông thường

Với hai trường hợp trên (Tiền chất và phải khai báo), Sau khi đã khai khai báo hóa chất/ Xin giấy phép nhập khẩu xong, bạn có thể tiến hành mở tờ khai hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa thông thường.

Như các lô hàng bình thường khác để nhập khẩu hóa chất Doanh nghiệp cần cung cấp bộ chứng từ nhập khẩu đầy đủ gồm:

 • Commercial Invoice
 • Packing list
 • Bill of Lading
 • Hợp đồng và CO nếu cần
 • Đặc biệt nhập khẩu hóa chất cần có bản MSDS (Phiếu an toàn hóa chất) do nhà sản xuất phát hành.

Như vậy Nguyên Đăng đã hướng dẫn các bạn thủ tục nhập khẩu hóa chất. Mọi ý kiến đánh giá và góp ý về chủ đề này xin vui lòng gửi về hộp thư của Nguyên Đăng hoặc để lại comment góp ý!

Bạn muốn nhập khẩu hóa chất? Liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam ngay!

——————————————

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.