Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Hóa chất là một mặt hàng ngày càng được nhập khẩu với khối lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất không ngừng tăng của đất nước. Vậy nhập khẩu hóa chất có khó không? Làm sao để biết hóa chất muốn nhập khẩu không nằm trong danh sách cấm? Câu trả lời nằm trong bài viết này của Nguyên Đăng Việt Nam.

Hóa chất là gì? Có được nhập khẩu hóa chất không?

Hóa chất là gì?

Khái niệm về Hóa chất được đề cập trong luật Hóa chất 2018 như sau:

Hóa chất là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo.

Trong đó:

Chất là đơn chất, hợp chất kể cả tạp chất sinh ra trong quá trình chế biến, những phụ gia cần thiết để bảo đảm đặc tính lý, hóa ổn định, không bao gồm các dung môi mà khi tách ra thì tính chất của chất đó không thay đổi.

Hỗn hợp chất là tập hợp của hai hoặc nhiều chất mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.

Có được nhập khẩu hóa chất không?

Tùy vào loại hóa chất mà mức độ nguy hiểm và khả năng ảnh hưởng tới con người và môi trường xung quanh là khác nhau. Vì đặc điểm này, hóa chất đã được luật hóa và được kiểm soát chặt chẽ bằng rất nhiều loại văn bản pháp lý khác nhau.

Khi nhập khẩu hóa chất, bạn cần tìm hiểu thật kỹ về loại hóa chất mình muốn nhập khẩu và các qui định liên quan đến nó.

Để xác định mặt hàng của bạn có bị cấm nhập khẩu hay không, bạn cần tìm hiểu tên và thành phần hóa học của hóa chất nhập khẩu. Từ những dữ liệu này, bạn có thể biết hóa chất này có được phép nhập khẩu hay không, và nếu được nhập khẩu thì nó thuộc nhóm nhập khẩu có điều kiện hay có thể nhập như hàng hóa thông thường.

Vậy chúng ta lấy những dữ liệu đó từ đâu? Chẳng nhẽ lại nghiên cứu THÀNH PHẦN HÓA CHẤT?

Không! Việc lấy thông tin về mặt hàng hóa chất nhập khẩu có thể dựa vào MSDS (Material Safety Data Sheet) hay Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất do nhà sản xuất cung cấp. MSDS ngoài việc cung cấp các thông tin và mức độ nguy hiểm của loại hóa chất còn cung cấp mã CAS của hóa chất đó nữa

Mã CAS là một dãy số tương ứng và duy nhất với một loại hóa chất được quy định bởi Chemical Abstracts Service – tên một bộ phận thuộc hiệp hội hóa học Hoa Kỳ.

Khi biết rõ CAS của sản phẩm, ta hoàn toàn có thể tra cứu xem sản phẩm đó nằm trong diện nào dưới đây:

 • Cấm nhập khẩu
 • Nhập khẩu có điều kiện
 • Nhập khẩu bình thường

Việc tra cứu có thể thực hiện qua các văn bản sau

 1. Luật hóa chất 2018
 2. Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 25/11/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Hóa chất.
 3. Thông tư 32/2017/TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất
 4. Công văn số 1372/HC-VP ngày 08/12/2017 trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP do Cục Hóa chất ban hành

MỘT SỐ GỌI Ý TRA CỨU

 • Hóa chất cấm nhập khẩu: phụ lục III của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Nếu việc nhập khẩu để phục vụ các nhu cầu đặc biệt như nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác quốc phòng an ninh,..v.v thì cần xin phép của các cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ: O-Etyl S-2- diisopropylaminoetyl metyl phosphonothiolat, 2- Cloroetylchlorometylsulfit,…
 • Hóa chất bị hạn chế nhập khẩu: phụ lục II của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Để nhập khẩu các hóa chất này cần xin phép Bộ Công thương. Ví dụ: Nicotin, Cadimi Sulfua, …
 • Hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp: phụ lục I của Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Axetonitril (Metyl xyanua), Adiponitril, …
 • Hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất: Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Acrolein, Acrylonitril, …
 • Hóa chất phải khai báo: Phụ lục V Nghị định 113/2017/NĐ-CP. Ví dụ: Amon hydro diflorua, Axetaldehyt, …

Thủ tục nhập khẩu hóa chất

Đối với những mặt hàng nằm trong phụ lục III nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì các mặt hàng này bị CẤM NHẬP KHẨU. Nếu hóa chất của bạn nằm ngoài danh sách này thì xảy ra các trường hợp sau:

Hóa chất tiền chất công nghiệp

Nếu hóa chất của bạn là các tiền chất nhóm 1 và nhóm 2 được nêu rõ trong Phụ lục I – Nghị định số 113/2017/NĐ-CP thì bạn phải xin giấy phép nhập khẩu hóa chất.
Các chất hay gặp nhất trong các lô hàng nhập khẩu Nguyên Đăng đã từng làm: axit HCL, Toluen, Ethylene, Acetone…

Hồ Sơ xin giấy phép Nhập khẩu hóa chất tại Bộ Công Thương

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo mẫu quy định tại khoản 9 Điều 12 về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp của Nghị định 113/2017/NĐ-CP
 • Bản sao giấy đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu
 • Invoice, packing list, hợp đồng mua bán, Bill of Lading,
 • Phiếu an toàn hóa chất.

Thời gian cấp phép: 1-3 ngày làm việc

Tiền chất công nghiệp nhóm 1

STT

Tên hóa chất theo tiếng Việt

Tên hóa chất theo tiếng Anh

Mã số HS

Mã số CAS

Công thức hóa học

785. 1 – phenyl – 2 -propanon 1 – phenyl – 2 -propanone 29143100 103-79-7 C9H10O
786. Axetic anhydrit Acetic anhydride 29152400 108-24-7 C4H6O3
787. Axít anthranilic Anthranilic acid 29224300 118-92-3 C7H7NO2
788. Axít lysergic Lysergic acid 29396300 82-58-6 C16H16N2O2
789. Axít phenyl axetic Phenylacetic acid 29163400 103-82-2 C8H8O2
790. Axít N – axetyl anthranilic N – acetylanthranilic acid 29242300 89-52-1 C9H9NO3
791. Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN) Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 29269000 4468-48-8 C10H9NO
792. Gamma-butyro lacton (GBL) Gamma-butyro lactone (GBL) 29322050 96-48-0 C4H6O2
793. Isosafrol Isosafrole 29329100 120-58-1 C10H10O2
794. Piperonal Piperonal 29329300 120-57-0 C8H6O3
795. Piperonyl metyl keton Piperonyl methyl ketone 29329200 4676-39-5 C6H5C10H10O3
796. Safrol Safrole 29329400 94-59-7 C10H10O2
797. Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, Isosafrol Essential oil or any mixture containing Safrole, Isosafrole
Tiền chất công nghiệp nhóm 2
798. Axít axetic Acetic acid 29152100 64-19-7 C2H4O2
799. Axít clohydric Hydrochloric acid 28061000 7647-01-0 HCl
800. Axít formic Formic Acid 29151100 64-18-6 CH2O2
801. Axít sunfuric Sulfuric acid 2807.00.00 7664-93-9 H2SO4
802. Axít tartaric Tartaric acid 2918.12.00 526-83-0 C4H6O6
803. Axeton Acetone 29141100 67-64-1 C3H6O
804. Axetyl clorit Acetyl chloride 29159070 75-36-5 CH3COCl
805. Amoni format Ammonium formate 29151200 540-69-2 HCO2NH4
806. Benzaldehyt Benzaldehyde 29122100 100-52-7 C7H6O
807. Benzyl xyanid Benzyl cyanide 29269095 140-29-4 C8H7N
808. Diethylamin Diethylamine 29211950 109-89-7 C4H11N
809. Dietyl ete Diethyl ether 29091100 60-29-7 C4H10O
810. Etylen diaxetat Ethylene diacetate 29153900 111-55-7 C6H10O4
811. Formamit Formamide 29241900 75-12-7 CH3NO
812. Kali permanganat Potassium permanganate 28416100 7722-64-7 KMnO4
813. Metyl etyl keton Methyl ethyl ketone 29141200 78-93-3 C4H8O
814. Methylamin Methylamine 29211100 74-89-5 CH5N
815. Nitroethan Nitroethane 290420.00 79-24-3 C2H5NO2
816. Piperidin Piperidine 29333290 110-89-4 C5H11N
817. Toluen Toluene 29023000 108-88-3 C7H8
819. Thionyl cloric Thionyl chloride 28121095 7719-09-7 SOCl2

Hóa chất cần phải khai báo

Danh mục các hóa chất cần khai báo thuộc PHỤ LỤC V :DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO (Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)

[table id=11 /]

Hiện nay việc khai báo hóa chất cần khai báo trên hệ thông trên cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ www.vnsw.gov.vn. DN sẽ đăng ký tài khoản và khai báo.

Các trường hợp dưới đây khi nhập khẩu hóa chất được miễn trừ khai báo (Điều 28 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP):

 1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
 2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.
 3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
 4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
 • Hồ Sơ Khai báo Hóa chất

– Bản khai báo hóa chất (điền theo form của web 1 cửa quốc gia)

– Đính kèm các tài liệu: Invoice, Bill of lading, MSDS nếu cần

* Thời gian xử lý: 0.5 – 1 ngày làm việc

Hóa chất được nhập khẩu như hàng hóa thông thường

Các Hóa chất nằm ngoài danh mục đã nêu ở trên được nhập khẩu như hàng hóa thông thường

Với hai trường hợp trên (Tiền chất và phải khai báo), Sau khi đã khai khai báo hóa chất/ Xin giấy phép nhập khẩu xong, bạn có thể tiến hành mở tờ khai hải quan làm thủ tục thông quan hàng hóa thông thường.

Như các lô hàng bình thường khác để nhập khẩu hóa chất Doanh nghiệp cần cung cấp bộ chứng từ nhập khẩu đầy đủ gồm:

 • Commercial Invoice
 • Packing list
 • Bill of Lading
 • Hợp đồng và CO nếu cần
 • Đặc biệt nhập khẩu hóa chất cần có bản MSDS (Phiếu an toàn hóa chất) do nhà sản xuất phát hành.

Như vậy Nguyên Đăng đã hướng dẫn các bạn thủ tục nhập khẩu hóa chất. Mọi ý kiến đánh giá và góp ý về chủ đề này xin vui lòng gửi về hộp thư của Nguyên Đăng hoặc để lại comment góp ý!

Bạn muốn nhập khẩu hóa chất? Liên hệ Nguyên Đăng Việt Nam ngay!

——————————————

Nguyen Dang Viet Nam Co., ltd – First Class Freight Forwarder in Vietnam
Address: Room 401, No 1, 329 alleys, Cau Giay Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Website: https://nguyendang.net.vn/
TEL: +84-24 7777 8468
Member of networks: WWPC, GLA, FIATA, VLA
Fanpage English:
https://www.facebook.com/VietnamfreightFWD
Group English:
https://www.facebook.com/groups/nguyendang.net.vn
Fanpage Vietnamese:
https://www.facebook.com/NguyenDangVietNam/
Group Vietnamese:
https://www.facebook.com/groups/thutuchaiquanvietnam
Twitter: https://twitter.com/NguyenDangLog
Youtube: http://www.youtube.com/c/NguyênĐăngViệtNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.