Tag Archives: Specialty Networks

WCA – Liên minh hàng hóa thế giới (World Cargo Alliance)

WCA - Liên minh hàng hóa thế giới (World Cargo Alliance)

WCA (Liên minh hàng hóa thế giới – World Cargo Alliance) là mạng lưới giao nhận hàng hóa lớn nhất và mạnh nhất thế giới với thành viên là các freight forwarder độc lập. WCA có hơn hơn 7.313 văn phòng tại 191 quốc gia trên thế giới. Tổ chức này có chức năng cung cấp […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.