Tag Archives: Điện giao hàng

Telex Release – Điện giao hàng là gì

Telex Release - Điện giao hàng | Telex Release và Surrender Bill of Lading

Telex Release là gì? – Vận đơn (Bill of Lading), hay seaway Bill, là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong vận tải quốc tế. Nhờ loại chứng từ này, chúng ta có thể nhận hàng tại cảng đích từ hãng tàu – người đã phát hành ra nó. Tuy nhiên, trong một […]

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.