0%
0 votes, 0 avg
0

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC NỀN TẢNG

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin!

1 / 20

Nguyên tắc hoạt động của phương thức thanh toán L/C?

2 / 20

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam ký hợp đồng mua bán, nhập khẩu đèn Led của XYZ (China). Người bán có nghĩa vụ thuê tàu, mua bảo hiểm cho hàng hóa và hết trách nhiệm khi hàng lên tàu tại cảng bốc Shanghai – China. Cảng dỡ hàng là Cát Lái – Việt Nam. Điều kiện giao hàng đó là:

3 / 20

Hãng tàu Yang Ming là hãng tàu của?

4 / 20

Hàng hóa xuất nhập khẩu đã mua bảo hiểm loại C. Phạm vi không được bồi thường bảo hiểm do các trường hợp nào sau đây:

5 / 20

VIFFAS là viết tắt của tổ chức nào?

6 / 20

Cảng Cái Mép Nằm ở

7 / 20

SCM có nghĩa là gì?

8 / 20

Cơ quan nào quyết định thông quan, giải phóng hàng hóa trên hệ thống thông tin tích hợp?

9 / 20

Hãng tàu Pacific International Lines (PIL) là hãng tàu của?

10 / 20

Có mấy thành phần cơ bản trong chuỗi dây chuyền cung ứng?

11 / 20

Cảng Cát Lái nằm ở

12 / 20

Cơ quan nào có quyền hoặc được ủy quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)?

13 / 20

Chọn đáp án đúng:

14 / 20

Các loại thuế suất đối với hàng hóa bao gồm:

15 / 20

Có bao nhiêu quy tắc tổng giải thích việc phân loại hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới:

16 / 20

Incoterms do tổ chức nào phát hành?

17 / 20

Hàng hóa nhập khẩu chịu sự giám sát hải quan từ khi nào?

18 / 20

Hãng tàu COSCO Shipping là hãng tàu tới từ

19 / 20

Những yếu tố cần tham khảo khi quyết định điều kiện Incoterms?

20 / 20

Hãng tàu Hapag — Lloyd là hãng tàu của?

Your score is

The average score is 0%

0%

Hãy đánh giá bài trắc nghiệm