0%
0 votes, 0 avg
0

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRẮC NGHIỆM INCOTERMS 2020

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin!

1 / 20

Trong CIF, điểm chuyển giao rủi ro và chi phí là

2 / 20

Điểm giao hàng trong DPU là điểm người mua chỉ định, nơi ..........

3 / 20

Nếu người mua không thể thông quan nhập khẩu, đâu là điều kiện giao hàng thay thế tốt nhất cho DAP?

4 / 20

Nếu các mặt hàng sau khi đến điểm đích cần xử lý bổ sung hoặc xử lý đặc biệt, chỉ có người bán mới thực hiện được điều này. Trong trường hợp này, điều kiện giao hàng ........... là tối ưu nhất

5 / 20

CPT là viết tắt của?

6 / 20

Trong DAP, người bán tiến hành thông quan xuất khẩu, kí kết hợp đồng vận chuyển và thông quan nhập khẩu

7 / 20

Mr. S không phải mua bảo hiểm hàng hóa trong hợp đồng FOB, vậy Mr. S là

8 / 20

Chi phí nào dưới đây người bán CIP không phải trả

9 / 20

"Một khi hàng hóa đã nằm an toàn trên boong tàu, mọi rủi ro và chi phí được chuyển từ người bán sang người mua" là điều kiện giao hàng

10 / 20

Trong CFR, nếu hàng hoá cập cảng đích bị thiếu hụt thì trách nhiệm thuộc về

11 / 20

Trong FCA, Incoterms 2020, Người bán phải kí kết hợp đồng vận chuyển với hãng vận chuyển nếu thỏa thuận trong hợp đồng

12 / 20

Trong EXW, incoterms 2020, người bán chịu phí vận chuyển hàng hóa

13 / 20

Người mua DAP chịu chi phí nào sau đây?

14 / 20

CFR Incoterms 2020 được khuyến nghị chỉ nên sử dụng cho?

15 / 20

Trong CPT, nếu trong hợp đồng vận chuyển giữa người bán và người vận chuyển bao gồm chi phí dỡ hàng tại điểm đích được chỉ định, người bán không thể thu hồi các chi phí này từ người mua hay không?

16 / 20

Người bán CIP chịu các phí nào dưới đây

17 / 20

Người bán hàng theo điều kiện EXW, incoterms 2020 không phải xếp hàng lên phương tiện vận tải

18 / 20

Đâu không phải là cách viết tắt của Cost and Freight

19 / 20

DPU là điều kiện giao hàng có thể áp dụng cho

20 / 20

"CPT Customer warehouse Seoul, South Korea - Incoterms® 2020" thì "Customer warehouse Seoul" là?

Your score is

The average score is 0%

0%

Hãy đánh giá bài trắc nghiệm