0%
3 votes, 5 avg
0

Chúc bạn thành công!

Hết giờ!


TRẮC NGHIỆM CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam

Hãy điền đầy đủ thông tin!

1 / 20

Mặt trước của vận đơn đường biển (B/L) cần ghi các nội dung sau ngoại trừ:

2 / 20

Hàng đi Hong Kong dùng CO form E

3 / 20

Tôi có thể dùng CO Form D cho hàng đi Thái Lan

4 / 20

CO Form EAV có thể được dùng cho hàng xuất đi

5 / 20

EVFTA là FTA giữa

6 / 20

FTA gồm các thành viên "Vietnam, Canada, Mexico, Peru, Chile, New Zealand, Australia, Japan, Singapore, Brunei, Malaysia" là

7 / 20

Khi bạn book cước qua Forwarder, bạn sẽ nhận được

8 / 20

Hàng xuât sang Malaysia có thể dùng Co form

9 / 20

CO Form E là thuộc FTA nào

10 / 20

CO Form D dành cho hàng xuất đi thị trường nào?

11 / 20

Đối với hàng nhập có giấy phép: doanh nghiệp phải

12 / 20

Có thể dùng CO form AJ cho hàng xuất đi Nhật Bản

13 / 20

C/O Form CPTTP có thể dùng cho hàng xuất đi Hoa Kỳ

14 / 20

Tôi có thể lấy booking hãng tàu mà không cần thông qua Forwarder

15 / 20

Loại nào sau đây KHÔNG nằm trong bộ chứng từ thông quan

16 / 20

CO form VC dành cho thị trường

17 / 20

HS Code tại việt nam gồm có  mấy số

18 / 20

CO form AANZ  dùng cho hàng xuất đi

19 / 20

Đâu là nhận định sai

20 / 20

Tôi có thể dùng CO form E để xuất hàng sang Trung Quốc

Your score is

The average score is 0%

0%

Hãy đánh giá bài trắc nghiệm