NGUYÊN ĐĂNG TEAM

Với phương châm “nhân sự là tài sản giá trị nhất của công ty”, Nguyên Đăng team luôn xem việc phát triển nguồn nhân lực là quyết sách hàng đầu. Chúng tôi tối ưu hóa không gian, đào tạo liên tục, hỗ trợ học tập nâng cao kiến thức chuyên nghành, thực tế tại hiện trường… Nguyên Đăng đảm bảo rằng mỗi cá nhân luôn tinh thông nghiệp vụ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống với tinh thần nhiệt huyết và năng động nhất.

Nguyên Đăng - Mr Sơn

Mr. Sơn – Tổng giám đốc

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: fernando@nguyendang.net.vn

Skype: Godwolf_group

Nguyên Đăng Mr Hải

Mr. Hải – Phó tổng giám đốc

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: Quanghai@nguyendang.net.vn

Skype: danghai1986

Nguyên Đăng Mrs Ngân

Mrs. Ngân – Trưởng phòng kinh doanh

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: Sales06@nguyendang.net.vn

Skype: sales06.nguyendangvn

Nguyên Đăng Ms Ngọc anh

Ms. Ngọc Anh – Trưởng phòng oversea

Mobile/Zalo/Whatsapp: +84-24 7777 8468

Email: Oversea@nguyendang.net.vn

Skype: oversea_46

Nguyên Đăng Mrs Hạnh

Mrs. Hạnh – Trưởng phòng kế toán

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: Acc@nguyendang.net.vn

Skype: nhohan212

Nguyên Đăng Mrs Nhàn

Mrs. Nhàn – Trưởng phòng chứng từ

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: Docs@nguyendang.net.vn

Skype: docs.nguyendangvn

Nguyên Đăng Mr Thế

Mr. Thế – Trưởng phòng marketing

Mobile/Zalo: +84-24 7777 8468

Email: Nguyendangvietnammkt@gmail.com

Skype: nguyendangvietnammkt

Nguyen Dang Vietnam